Większość – ok. 98% – wartości polskiej gotówki stanowią nie monety, ale banknoty. Monety - choć znacznie liczniejsze - wartościowo pozostają daleko w tyle. W obiegu najwięcej, bo prawie 1,25 mld jest 100-złotówek. Najmniej banknotów o nominale 500 złotych – zaledwie 10,6 mln egzemplarzy. Poznajmy więcej ciekawostek dotyczących papierowego...

Gdy nad Wisłą Legiony Piłsudskiego toczyły z zaborcami ostrożną grę o kontrolę nad krajem, za granicą rozgrywała się równie dramatyczna bitwa – w której stawką była międzynarodowa pozycja Polski w latach powojennych.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, ale sprawa przynależności państwowej Śląska ważyła się aż do 1921. W 97. rocznicę wybuchu zwycięskiego III powstania śląskiego, warto przypomnieć o jak wysoką stawkę toczył się ten konflikt.

Kwestia stanu zachowania ma dla kolekcjonera zasadnicze znaczenie! Obok rzadkości jest to jeden z najważniejszych wyznaczników wartości numizmatu.