Złoty suweren jest jedną z najważniejszych monet na świecie z długą i wyjątkową historią, która odzwierciedla potęgę Zjednoczonego Królestwa. Historia suwerena rozpoczyna się wraz z królem Henrykiem VII, który zasiadał na tronie angielskim w latach 1485-1509. Bicie monet budziło jego głębokie zainteresowanie. Zapragnął więc stworzyć złotą monetę,...

Przed 400 laty, w bitwie pod Cecorą poległ hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620). Należał do grona najwybitniejszych dowódców w dziejach Polski. Zginął na polu walki broniąc południowo – wschodnich rubieży kraju przez Turkami. Jako jedyny w dziejach Rzeczpospolitej zajął Moskwę i Kreml. Z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci legendarnego...

Orzeł, majestatyczny król niebios, od wieków pojawia się w dziejach cywilizacji. Był bohaterem legend i podań, znakiem bogów, ptakiem wróżebnym oraz emblematem obecnym w heraldyce wielu państw. Poczynając od 1782 r. jest także godłem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W 1944 r., podczas wojennej zawieruchy, krakowski malarz Adof Hyła namalował własną wizję Jezusa Miłosiernego. Inspiracją były objawienia św. s. Faustyny i chęć ofiarowania łagiewnickiemu klasztorowi votum za ocalenie życia. Malowany z potrzeby serca obraz poznał cały świat.