W październiku 1820 r. uwaga wszystkich mieszkańców Krakowa skupiła się wokół wielkiej i ważnej sprawy. Senat Wolnego Miasta Krakowa zadecydował, że nieopodal miasta zostanie usypany kopiec dla uczczenia pamięci zwycięzcy spod Racławic Tadeusza Kościuszki. Po trzech latach prac, przy wielkiej ofiarności całego społeczeństwa budowę ukończono.

Historia rubla zaczęła się w XIII w., kiedy pojawił się jako jednostka wagi. Nazwa monety wywodzi się od czasownika „рубить” (ros. rubit – odcinać, siekać), który oznaczał odcinanie kawałków srebra od hrywny, ówczesnej jednostki wagowej i monetarnej.

W nocy z 22 na 23 października 1909 r. dokonano kradzieży, która wstrząsnęła całym polskim społeczeństwem. Złodzieje obrabowali cudowny wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Ukradli złote korony, ofiarowane przez papieża Klemensa XI w 1717 r., perłową sukienkę oraz liczne kosztowności i wota umieszczone obok obrazu. „Gazeta Częstochowska”, w...

Złoto od zarania dziejów towarzyszyło władcom. Stanowiło symbol bogactwa i decydowało o zwycięstwach. Dla posiadania królewskiego metalu możni tego świata rozpętywali konflikty, a obywatele ulegali „gorączce złota”. Cenny kruszec zgromadzony w skarbcach zapewniał stabilność państwa i stanowił kartę przetargową w trudnych międzynarodowych...