Dynastia Wazów zasiadała na polskim tronie przez osiemdziesiąt jeden lat, (1587 – 1668). Bilans jej panowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie wypadł pomyślnie. Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie oraz „potop” i grabież szwedzka podkopały gospodarkę kraju i zrujnowały znaczną część społeczeństwa. Balansowanie między wspaniałością a...

Panowanie króla Stefana Batorego (1575-1586), w kwestii fiskalnej, zapisało się dwoma wydarzeniami wartymi odnotowania. Pierwszym było pojawianie się monet „oblężniczych” zaś drugim reforma monetarna z 1580 r.

Medalierstwo watykańskie obejmuje wszelkie wytwory sztuki, które powstały w papieskiej mennicy i na dworze papieskim, stworzone przez medalierów tam działających.

Profesor Marian Gumowski zajmuje poczesne miejsce w polskiej historiografii, przede wszystkim ze względu osiągnięcia naukowe w dziedzinie numizmatyki i sfragistyki, którym poświęcił wiele dziesiątków lat pracy i znacząco przyczynił się do ich rozwoju.