470 lat temu korona spoczęła na głowie Barbary Radziwiłłówny, ukochanej żony ostatniego Jagiellona. Dzień koronacji – 7 grudnia 1550 r. był triumfem Zygmunta Augusta i jego wybranki. Namiętne uczucie, które połączyło tę parę zatrzęsło posadami państwa i stało się jednym z najczęściej przywoływanych motywów historycznych w polskiej kulturze.

Gdy sto dziewięćdziesiąt lat temu wybuchło powstanie listopadowe młodziutka hrabianka Emilia Plater przyłączyła się do niego bez wahania. Swoją determinacją i odwagą przewyższała niejednego mężczyznę. Obcięła włosy, przywdziała męski mundur i na czele własnego oddziału wyruszyła do walki. Zdobyła uznanie i otrzymała stopień kapitana, ale ceną za...

650 lat temu, w dniu 5 listopada 1370 r. na zamku krakowskim dokonał żywota Kazimierz Wielki. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców Polski. Zainicjował szereg reform, które stworzyły podwaliny silnego, nowożytnego państwa. Skala wprowadzonych przez monarchę zmian była tak duża, że zaczęto mówić o nim, że „zastał Polskę drewnianą a...

Jedyny w numizmatyce polskiej przypadek wykorzystania obcej monety w celu wyemitowania jej na własny rachunek!