Wybór kolegium kardynalskiego był zaskoczeniem dla wszystkich i otworzył nowy rozdział w dziejach Kościoła Katolickiego. W ciągu czterech poprzednich stuleci następcą św. Piotra wybierano Włochów. Teraz wikariuszem chrystusowym został Słowianin, Polak, człowiek zza „żelaznej kurtyny”. W ciągu pontyfikatu Jana Pawła II zmieniło się diametralnie...

Podczas II wojny światowej zaszło wiele zmian w systemach walutowych państw biorących udział w zbrojnym konflikcie. Co więcej, duże zmiany odczuły również kraje bezpośrednio niezaangażowane w wojnę. Działo się tak ponieważ tradycyjne metale, z których bito monety, jak nikiel czy miedź zostały skierowane do fabryk na potrzeby produkcji sprzętu...

W październiku 1820 r. uwaga wszystkich mieszkańców Krakowa skupiła się wokół wielkiej i ważnej sprawy. Senat Wolnego Miasta Krakowa zadecydował, że nieopodal miasta zostanie usypany kopiec dla uczczenia pamięci zwycięzcy spod Racławic Tadeusza Kościuszki. Po trzech latach prac, przy wielkiej ofiarności całego społeczeństwa budowę ukończono.

Historia rubla zaczęła się w XIII w., kiedy pojawił się jako jednostka wagi. Nazwa monety wywodzi się od czasownika „рубить” (ros. rubit – odcinać, siekać), który oznaczał odcinanie kawałków srebra od hrywny, ówczesnej jednostki wagowej i monetarnej.