Wojna polsko-bolszewicka skutecznie zahamowała zapędy Rosji bolszewickiej i odsunęła groźbę rozprzestrzenienia komunistycznej ideologii. Jak w 1683 r. Jan III Sobieski zatrzymał pod Wiedniem ekspansję islamu tak Józef Piłsudski ze swą generalicją w 1920 r. zapobiegł sowietyzacji znacznych obszarów europejskiego kontynentu. Lord Edgar Vincent...

Złoty suweren jest jedną z najważniejszych monet na świecie z długą i wyjątkową historią, która odzwierciedla potęgę Zjednoczonego Królestwa. Historia suwerena rozpoczyna się wraz z królem Henrykiem VII, który zasiadał na tronie angielskim w latach 1485-1509. Bicie monet budziło jego głębokie zainteresowanie. Zapragnął więc stworzyć złotą monetę,...

Przed 400 laty, w bitwie pod Cecorą poległ hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620). Należał do grona najwybitniejszych dowódców w dziejach Polski. Zginął na polu walki broniąc południowo – wschodnich rubieży kraju przez Turkami. Jako jedyny w dziejach Rzeczpospolitej zajął Moskwę i Kreml. Z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci legendarnego...

Orzeł, majestatyczny król niebios, od wieków pojawia się w dziejach cywilizacji. Był bohaterem legend i podań, znakiem bogów, ptakiem wróżebnym oraz emblematem obecnym w heraldyce wielu państw. Poczynając od 1782 r. jest także godłem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.