Do pewnego momentu obrót pieniężny we wczesnośredniowiecznej Europie był monometaliczny, skupiano się na biciu monet srebrnych. Około 1250 r. włoskie miasto Florencja zaczęło emitować monety złote – od nazwy miasta zwane florenami. Floreny są bardzo charakterystyczne i przez wiele lat ich wygląd się nie zmieniał. W centralnej części awersu...

30 listopada 2020 r. zapłacono rekordową kwotę za monetę nabytą w Polsce. Podczas aukcji DESA Unicum, znanej ze sprzedaży dzieł sztuki, nabywca wylicytował 50-dukatówkę koronną Zygmunta III Wazy wybitą w Bydgoszczy za bagatela 2,4 mln zł (w sumie ponad 2,8 mln zł wraz z opłatami aukcyjnymi). Unikatowa moneta waży 174,9 g i ma średnicę 68,2 mm. Za...

470 lat temu korona spoczęła na głowie Barbary Radziwiłłówny, ukochanej żony ostatniego Jagiellona. Dzień koronacji – 7 grudnia 1550 r. był triumfem Zygmunta Augusta i jego wybranki. Namiętne uczucie, które połączyło tę parę zatrzęsło posadami państwa i stało się jednym z najczęściej przywoływanych motywów historycznych w polskiej kulturze.

Gdy sto dziewięćdziesiąt lat temu wybuchło powstanie listopadowe młodziutka hrabianka Emilia Plater przyłączyła się do niego bez wahania. Swoją determinacją i odwagą przewyższała niejednego mężczyznę. Obcięła włosy, przywdziała męski mundur i na czele własnego oddziału wyruszyła do walki. Zdobyła uznanie i otrzymała stopień kapitana, ale ceną za...