W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, ale sprawa przynależności państwowej Śląska ważyła się aż do 1921. W 97. rocznicę wybuchu zwycięskiego III powstania śląskiego, warto przypomnieć o jak wysoką stawkę toczył się ten konflikt.

Kwestia stanu zachowania ma dla kolekcjonera zasadnicze znaczenie! Obok rzadkości jest to jeden z najważniejszych wyznaczników wartości numizmatu.

Władysław Jagiełło zapoczątkował dynastię królów, którzy wprowadzili Polskę w jej złoty wiek. Jednak nad naszym pieniądzem za jego panowania zawisły czarne chmury.

Przywódcy ruchu narodowowyzwoleńczego rekrutowali się ze wszystkich części politycznego spektrum. Byli wśród nich konserwatyści i socjaldemokraci, zwolennicy współpracy z Rosją i Niemcami. Ich poglądy, osobowości i konflikty ukształtowały odrodzoną Polskę.