Medalierstwo watykańskie obejmuje wszelkie wytwory sztuki, które powstały w papieskiej mennicy i na dworze papieskim, stworzone przez medalierów tam działających.

Profesor Marian Gumowski zajmuje poczesne miejsce w polskiej historiografii, przede wszystkim ze względu osiągnięcia naukowe w dziedzinie numizmatyki i sfragistyki, którym poświęcił wiele dziesiątków lat pracy i znacząco przyczynił się do ich rozwoju.

Reaktywowany obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie Gabinet Monet i Medali będzie miał dwóch patronów: Kazimierza hr. Sobańskiego oraz dr Władysława Semerau-Siemianowskiego. Pierwszy z nich, którego sylwetkę przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, ofiarował muzeum zbiór monet polskich. Drugi przekazał imponującą kolekcję monet antycznych....

Zygmunt Stary w latach 1526-28 przeprowadził wielką reformę menniczą, która ustaliła zasady systemu pieniężnego w kraju i dostosowała go do rozwijającej się gospodarki i zwiększonych obrotów handlowych. Ożywioną działalność w tej sferze prowadził także ostatni z Jagiellonów - Zygmunt II August (1520-1572). Decyzje, które podjął znacząco wpłynęły...