W nocy z 22 na 23 października 1909 r. dokonano kradzieży, która wstrząsnęła całym polskim społeczeństwem. Złodzieje obrabowali cudowny wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Ukradli złote korony, ofiarowane przez papieża Klemensa XI w 1717 r., perłową sukienkę oraz liczne kosztowności i wota umieszczone obok obrazu. „Gazeta Częstochowska”, w...

Złoto od zarania dziejów towarzyszyło władcom. Stanowiło symbol bogactwa i decydowało o zwycięstwach. Dla posiadania królewskiego metalu możni tego świata rozpętywali konflikty, a obywatele ulegali „gorączce złota”. Cenny kruszec zgromadzony w skarbcach zapewniał stabilność państwa i stanowił kartę przetargową w trudnych międzynarodowych...

Wzorem Greków organizatorzy nowożytnych igrzysk olimpijskich wrócili do upamiętniania sportowych zmagań na monetach okolicznościowych. Dziś numizmaty towarzyszące olimpiadom to nie tylko wspaniała pamiątka i krzewienie idei fair play, ale również obiekt westchnień kolekcjonerów na całym świecie.

Wojna polsko-bolszewicka skutecznie zahamowała zapędy Rosji bolszewickiej i odsunęła groźbę rozprzestrzenienia komunistycznej ideologii. Jak w 1683 r. Jan III Sobieski zatrzymał pod Wiedniem ekspansję islamu tak Józef Piłsudski ze swą generalicją w 1920 r. zapobiegł sowietyzacji znacznych obszarów europejskiego kontynentu. Lord Edgar Vincent...