Jak i gdzie można zwrócić monetę/medal?

Jeśli przesłany produkt nie spełnia oczekiwań można go odesłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Przesyłkę należy odesłać na adres Skarbnicy Narodowej. Aby przyspieszyć proces rejestracji zwrotów, w zależności od wybranej formy przesyłki, można odesłać produkt na adres:

 • Przesyłka rejestrowana (poczta):
  Skarbnica Narodowa
  Skrytka Pocztowa 52,
  02-696 Warszawa 113
 • Przesyłka kurierska:
  Skarbnica Narodowa
  Al. Jana Pawła II 19
  00-854 Warszawa

Do przegródki pocztowej trafiają wyłącznie zwroty, dzięki czemu informacja o odstąpieniu od umowy dociera do Skarbnicy Narodowej znacznie szybciej.

Koszt zwrotu przesyłki ponosi Klient.

Czy mogę odstąpić od umowy bez podania przyczyn?

Tak, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki z zamówioną monetą lub medalem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wypełnione i podpisane oświadczenie może zostać wysłane w postaci skanu na adres email bok@skarbnicanarodowa.pl, lub w oryginale pocztą tradycyjną na adres Skarbnicy Narodowej.

Gdzie znajdę wzór odstąpienia od umowy? 

Wzór odstąpienia od umowy jest dostaraczany Klientowi w przesyłce z zamówieniem. Można również pobrać TUTAJ.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację na otrzymany produkt?

W przypadku, gdy otrzymany produkt jest wadliwy lub też nie jest zgodny z zamówieniem istnieje możliwość złożenia reklamacji.
Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Skarbnica Narodowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. Aby przyspieszyć rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w zgłoszeniu reklamacji: imienia i nazwiska konsumenta, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży (faktury), nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania konsumenta (np. naprawa produktu, wymiana produktu na nowy), danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail). Wraz z oświadczeniem reklamacyjnym należy odesłać produkt, którego reklamacja dotyczy.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego będą przekazywane Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 dni.