W roku 1797 r. we włoskim mieście Reggio nell’Emilia powstała pieśń „Legionów Polskich we Włoszech” znana dziś jako „Mazurek Dąbrowskiego”. Z utworu początkowo okolicznościowego urosła z czasem do narodowego hymnu. Jej słowa, rozpoczynające się od zawołania: „Jeszcze Polska nie umarła…” ułożył Józef Wybicki, pisarz i szambelan Stanisława Augusta...

Panowanie Wettynów (1697-1763) – Augusta II i Augusta III to w dziejach polskiego mennictwa czas zastoju. Krajowe mennice nie działały, a ciężar produkcji monet przeniósł się m.in. do Drezna i Lipska. Ozdobieni koroną królewską elektorzy z upodobaniem podkreślali ten awans odpowiednią tytulaturą na numizmatach, przede wszystkim saskich. Emitowali...

W roku 1921 Aleksandra ze Szczerbińskich Piłsudska, żona marszałka zakupiła nieruchomość w Sulejówku pod Warszawą zwaną Willa „Milusin”. Stał tam wówczas tzw. Drewniak, w którym państwo Piłsudscy wraz z córkami Wandą i Jadwigą spędzali letnie miesiące. Gdy w 1923 r., dzięki ofiarności dawnych legionistów wzniesiono murowany dworek naczelnik...

Najogólniej mówiąc, justowanie monet polega na usuwaniu nadmiaru cennego metalu z numizmatu przy pomocy pilnika. Zwykle robiło się to przed wybiciem, na czystym krążku. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy justowano już po wybiciu.