Profesor Marian Gumowski zajmuje poczesne miejsce w polskiej historiografii, przede wszystkim ze względu osiągnięcia naukowe w dziedzinie numizmatyki i sfragistyki, którym poświęcił wiele dziesiątków lat pracy i znacząco przyczynił się do ich rozwoju.

Reaktywowany obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie Gabinet Monet i Medali będzie miał dwóch patronów: Kazimierza hr. Sobańskiego oraz dr Władysława Semerau-Siemianowskiego. Pierwszy z nich, którego sylwetkę przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, ofiarował muzeum zbiór monet polskich. Drugi przekazał imponującą kolekcję monet antycznych....

Zygmunt Stary w latach 1526-28 przeprowadził wielką reformę menniczą, która ustaliła zasady systemu pieniężnego w kraju i dostosowała go do rozwijającej się gospodarki i zwiększonych obrotów handlowych. Ożywioną działalność w tej sferze prowadził także ostatni z Jagiellonów - Zygmunt II August (1520-1572). Decyzje, które podjął znacząco wpłynęły...

Kazimierz hr. Sobański należał do grona najwybitniejszych numizmatyków polskich. Zgromadził kolekcję monet liczącą ok. 9000 egzemplarzy, którą podarował warszawskiemu Muzeum Narodowemu. Ten zapis pozwolił na stworzenie gabinetu monet i medali. W setną rocznicę jego powstania Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego finansuje rewitalizację ekspozycji,...