Zygmunt Stary w latach 1526-28 przeprowadził wielką reformę menniczą, która ustaliła zasady systemu pieniężnego w kraju i dostosowała go do rozwijającej się gospodarki i zwiększonych obrotów handlowych. Ożywioną działalność w tej sferze prowadził także ostatni z Jagiellonów - Zygmunt II August (1520-1572). Decyzje, które podjął znacząco wpłynęły...

Kazimierz hr. Sobański należał do grona najwybitniejszych numizmatyków polskich. Zgromadził kolekcję monet liczącą ok. 9000 egzemplarzy, którą podarował warszawskiemu Muzeum Narodowemu. Ten zapis pozwolił na stworzenie gabinetu monet i medali. W setną rocznicę jego powstania Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego finansuje rewitalizację ekspozycji,...

W 1506 r. zakończyło się krótkie panowanie Aleksandra Jagiellończyka. W styczniu następnego roku w wawelskiej katedrze koronowano jego brata Zygmunta, który do historii przeszedł z przydomkiem „Stary”. Czasy „zygmuntowskie”, obejmujące lata 1507-1572, czyli okres sprawowania władzy przez Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, kojarzone są przede...

Niedosyt czy spełnienie? Co czuje medalier patrząc na swój projekt w finalnej postaci - wybitej monety.