Przypadająca w tym miesiącu osiemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej to okazja do przypomnienia sylwetki numizmatyka, dzięki któremu uratowano część zbiorów Mennicy Państwowej przez niemiecką grabieżą.

Dynastia Wazów zasiadała na polskim tronie przez osiemdziesiąt jeden lat, (1587 – 1668). Bilans jej panowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie wypadł pomyślnie. Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie oraz „potop” i grabież szwedzka podkopały gospodarkę kraju i zrujnowały znaczną część społeczeństwa. Balansowanie między wspaniałością a...

Panowanie króla Stefana Batorego (1575-1586), w kwestii fiskalnej, zapisało się dwoma wydarzeniami wartymi odnotowania. Pierwszym było pojawianie się monet „oblężniczych” zaś drugim reforma monetarna z 1580 r.

Medalierstwo watykańskie obejmuje wszelkie wytwory sztuki, które powstały w papieskiej mennicy i na dworze papieskim, stworzone przez medalierów tam działających.