Gdy sto dziewięćdziesiąt lat temu wybuchło powstanie listopadowe młodziutka hrabianka Emilia Plater przyłączyła się do niego bez wahania. Swoją determinacją i odwagą przewyższała niejednego mężczyznę. Obcięła włosy, przywdziała męski mundur i na czele własnego oddziału wyruszyła do walki. Zdobyła uznanie i otrzymała stopień kapitana, ale ceną za...

650 lat temu, w dniu 5 listopada 1370 r. na zamku krakowskim dokonał żywota Kazimierz Wielki. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców Polski. Zainicjował szereg reform, które stworzyły podwaliny silnego, nowożytnego państwa. Skala wprowadzonych przez monarchę zmian była tak duża, że zaczęto mówić o nim, że „zastał Polskę drewnianą a...

Jedyny w numizmatyce polskiej przypadek wykorzystania obcej monety w celu wyemitowania jej na własny rachunek!

Dolar - symbol rozwoju i obiekt pożądania. Bity w złocie, srebrze i stopie nieszlachetnych medali. W 1926 roku, z okazji 150-rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości wyemitowano jednak monetę unikalną i szczególną zarazem. Pojawiły się na niej głowy dwóch prezydentów – Jerzego Waszyngtona, który nie był sygnatariuszem dokumentu i…...