Najwyższe polskie odznaczenie ustanowił elektor saski, a późniejszy król polski August II Wettyn. Nazwę i wizerunek zaczerpnął z prastarego piastowskiego godła z Orłem Białym. Order pojawił się bez formalnej zgody polskiego sejmu, ale zyskał wielkie uznanie i prestiż. W ciągu ponad trzystu lat uhonorowano nim wiele znamienitych osobistości.

Za panowania Wettynów mennice krajowe pozostawały w zastoju. Ciężar produkcji monet przeniósł się do Drezna i Lipska. Ozdobieni koroną królewską elektorzy z upodobaniem podkreślali ten awans odpowiednią tytulaturą na numizmatach, przede wszystkim saskich. Emitowali także polskie pieniądze, ale bez zgody sejmu, co pogłębiało recesję gospodarczą...

Pracowało nad nią dziewięciu malarzy. Dzięki monumentalnemu rozmiarowi, efektowi iluzji i krzepiącemu serca tematowi zwycięstwa nad rosyjskimi wojskami Panorama Racławicka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich obrazów. Dramatyczne były jej losy w XX wieku – zagrożona pocięciem na kawałki, uszkodzona w czasie walk o Lwów,...

Konflikty i wojny z czasów panowania Wazów nadszarpnęły reputację Rzeczypospolitej i znacząco podkopały gospodarkę. Po burzliwym powstaniu Chmielnickiego a zwłaszcza klęsce potopu szwedzkiego kraj powoli dźwigał się z upadku. Szczęśliwym trafem koronę otrzymał znakomity dowódca hetman Jan Sobieski, który rozsławił imię polskiego oręża w całej...