Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty
22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. Trwało najdłużej ze wszystkich polskich zrywów niepodległościowych, kilkanaście miesięcy, aż do jesieni 1864 r. Określono je mianem „narodowego” ze względu na zaangażowanie i udział wszystkich warstw społecznych. Poruszyło opinię międzynarodową, ale nie otrzymało realnego wsparcia. Po jego klęsce...

W tym roku minęła 530 rocznica koronacji na króla Polski Jana Olbrachta, monarchy, za panowania którego powstała nazwa naszej waluty. Władca niestety wsławił się głównie ustępstwami wobec szlachty, co zresztą było przesłanką, aby właśnie jego wybrać na tron.

Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem unifikacji trzech obszarów, na których obowiązywały różne systemy prawne, administracyjne i walutowe. Od samego początku dyskutowano o reformach usprawniających finanse publiczne, ale przez pierwszych pięć lat rynek finansowy opierał się na dość...

Starożytni Rzymianie szczególną uwagę poświęcali triumfalnym wieńcom. Rzymski pisarz Pliniusz w „Historii naturalnej”, będącej dla ówczesnych prawdziwą encyklopedią, zauważa, że lud nie znał innych wieńców, jak tylko wojenne. Oczywiście najsłynniejszym wieńcem zwycięskim był ten laurowy, zwany triumfalnym.