Rosjanie nigdy nie mogli przeboleć, że cywilizacyjnie byli wobec Rusi Kijowskiej zapóźnieni... i całe stulecia forsowali teorię jedności Rosjan i Ukraińców albo tępili tych ostatnich, narzucając gdzie się dało język i kulturę rosyjską. Co warto wiedzieć o Kijowie? Zapraszamy na opowieść o historii i najważniejszych zabytkach dumnej stolicy, która...

Rewolucyjny okrzyk Francuzów: "Liberté! Egalité! Fraternité!” (Wolność! Równość, Braterstwo!) wstrząsnął starym europejskim porządkiem, kształtując wartości świata, w którym żyjemy obecnie. Z oświeceniowych koncepcji zrodziła się nowa idea państwa, w którym to naród jest jedynym suwerenem. Idee i mobilizacja społeczeństwa wokół wspólnych wartości...

„Był to jeszcze ostatni do czasu Sejmu Wielkiego moment, gdy naród i król długo i poważnie debatowali nad sprawami państwa. Rosja próbowała ingerować w przygotowania do sejmu, ale dano jej do zrozumienia, że to działania niedopuszczalne. Polska była państwem osłabionym, co zauważali jej sąsiedzi, ale wciąż niezależnym.”

Na kulturalnej i artystycznej mapie Europy miejsce wyjątkowe zajmuje Drezno. W czasach panowania Augusta II i Augusta III stało się główną siedzibą nie tylko saskich elektorów, ale i polskich królów. Olśniewało swoim architektonicznym rozmachem i bogactwem przechowywanych tam dzieł sztuki. Niektóre z nich można zobaczyć na wystawie „Splendor...