Panowanie króla Stefana Batorego (1575-1586), w kwestii fiskalnej, zapisało się dwoma wydarzeniami wartymi odnotowania. Pierwszym było pojawianie się monet „oblężniczych” zaś drugim reforma monetarna z 1580 r.

Medalierstwo watykańskie obejmuje wszelkie wytwory sztuki, które powstały w papieskiej mennicy i na dworze papieskim, stworzone przez medalierów tam działających.

Profesor Marian Gumowski zajmuje poczesne miejsce w polskiej historiografii, przede wszystkim ze względu osiągnięcia naukowe w dziedzinie numizmatyki i sfragistyki, którym poświęcił wiele dziesiątków lat pracy i znacząco przyczynił się do ich rozwoju.

Reaktywowany obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie Gabinet Monet i Medali będzie miał dwóch patronów: Kazimierza hr. Sobańskiego oraz dr Władysława Semerau-Siemianowskiego. Pierwszy z nich, którego sylwetkę przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, ofiarował muzeum zbiór monet polskich. Drugi przekazał imponującą kolekcję monet antycznych....