Złoto od zarania dziejów towarzyszyło władcom. Stanowiło symbol bogactwa i decydowało o zwycięstwach. Dla posiadania królewskiego metalu możni tego świata rozpętywali konflikty, a obywatele ulegali „gorączce złota”. Cenny kruszec zgromadzony w skarbcach zapewniał stabilność państwa i stanowił kartę przetargową w trudnych międzynarodowych...

Wzorem Greków organizatorzy nowożytnych igrzysk olimpijskich wrócili do upamiętniania sportowych zmagań na monetach okolicznościowych. Dziś numizmaty towarzyszące olimpiadom to nie tylko wspaniała pamiątka i krzewienie idei fair play, ale również obiekt westchnień kolekcjonerów na całym świecie.

Wojna polsko-bolszewicka skutecznie zahamowała zapędy Rosji bolszewickiej i odsunęła groźbę rozprzestrzenienia komunistycznej ideologii. Jak w 1683 r. Jan III Sobieski zatrzymał pod Wiedniem ekspansję islamu tak Józef Piłsudski ze swą generalicją w 1920 r. zapobiegł sowietyzacji znacznych obszarów europejskiego kontynentu. Lord Edgar Vincent...

Złoty suweren jest jedną z najważniejszych monet na świecie z długą i wyjątkową historią, która odzwierciedla potęgę Zjednoczonego Królestwa. Historia suwerena rozpoczyna się wraz z królem Henrykiem VII, który zasiadał na tronie angielskim w latach 1485-1509. Bicie monet budziło jego głębokie zainteresowanie. Zapragnął więc stworzyć złotą monetę,...