Rok 1587 otworzył w dziejach Polski panowanie szwedzkiej dynastii Wazów. Czasy Zygmunta III Wazy to okres niebywałego rozmachu menniczego. Nigdy w historii Rzeczpospolitej nie było takiej obfitości i różnorodności numizmatów. Kilkanaście mennic pracowało na potrzeby niezwykle rozbudowanego systemu menniczego, obejmującego cały katalog monet, od...

Do pewnego momentu obrót pieniężny we wczesnośredniowiecznej Europie był monometaliczny, skupiano się na biciu monet srebrnych. Około 1250 r. włoskie miasto Florencja zaczęło emitować monety złote – od nazwy miasta zwane florenami. Floreny są bardzo charakterystyczne i przez wiele lat ich wygląd się nie zmieniał. W centralnej części awersu...

30 listopada 2020 r. zapłacono rekordową kwotę za monetę nabytą w Polsce. Podczas aukcji DESA Unicum, znanej ze sprzedaży dzieł sztuki, nabywca wylicytował 50-dukatówkę koronną Zygmunta III Wazy wybitą w Bydgoszczy za bagatela 2,4 mln zł (w sumie ponad 2,8 mln zł wraz z opłatami aukcyjnymi). Unikatowa moneta waży 174,9 g i ma średnicę 68,2 mm. Za...

470 lat temu korona spoczęła na głowie Barbary Radziwiłłówny, ukochanej żony ostatniego Jagiellona. Dzień koronacji – 7 grudnia 1550 r. był triumfem Zygmunta Augusta i jego wybranki. Namiętne uczucie, które połączyło tę parę zatrzęsło posadami państwa i stało się jednym z najczęściej przywoływanych motywów historycznych w polskiej kulturze.