W 1906 r. dwaj warszawscy piaskarze odkryli na dnie Wisły „wielką rybę”. Okazało się, że to kamienny delfin, który był częścią dekoracji królewskiego pałacu. Prasa informowała, że Szwedzi w 1656 r. załadowali rzeźby na czółna, które zatonęły. Tajemnica skarbu intrygowała Huberta Kowalskiego, który z Marcinem Jamkowskim rozpoczął „śledztwo”. Efekt...

Targi Kolekcjonerów Sběratel w czeskiej Pradze odwiedziło w tym roku ponad dziesięć tysięcy osób, a w hali na Letňanach w ciągu dwóch dni (5-6 IX) swoje zbiory zaprezentowało 220 wystawców z 20 krajów. Kolekcjonerzy mogli kupować monety, medale, banknoty, znaczki pocztowe, szlachetne kamienie, pocztówki, plakaty, ale również mniej oczywiste...

Przypadająca w tym miesiącu osiemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej to okazja do przypomnienia sylwetki numizmatyka, dzięki któremu uratowano część zbiorów Mennicy Państwowej przez niemiecką grabieżą.

Dynastia Wazów zasiadała na polskim tronie przez osiemdziesiąt jeden lat, (1587 – 1668). Bilans jej panowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie wypadł pomyślnie. Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie oraz „potop” i grabież szwedzka podkopały gospodarkę kraju i zrujnowały znaczną część społeczeństwa. Balansowanie między wspaniałością a...