Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

W dniu 4 lipca 1943 r. nieopodal Gibraltaru doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło szesnaście osób, wśród nich generał Władysław Sikorski – Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premier polskiego rządu na uchodźstwie. Wypadek poruszył opinię publiczną, a jego okoliczności spowodowały powstanie wielu teorii spiskowych, których echa nie milkną do dziś.

Z Tuszowa Narodowego w świat

Władysław Sikorski urodził się w Tuszowie Narodowym nieopodal Mielca w 1881 r. Kształcił się w gimnazjum w Rzeszowie, a następnie we Lwowie, gdzie ukończył Wydział Inżynierii Dróg i Mostów tamtejszej politechniki. Odbył służbę wojskową w armii austriackiej.

W okresie studenckim zaangażował się w działalność patriotyczną. Poznał Józefa Piłsudskiego oraz wiele innych postaci, które odegrały znacząca rolę w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. We Lwowie w 1908 r. wspólnie z m. in. Marianem Kukielem, Walerym Sławkiem i Kazimierzem Sosnkowskim założył Związek Walki Czynnej, który stawiał sobie za cel wywołanie powstania przeciwko Rosji. Współorganizował także Związek Strzelecki, w którego pracach intensywnie uczestniczył.

Po wybuchu I wojny światowej Sikorski został mianowany szefem Departamentu Wojskowego w Naczelnym Komitecie Narodowym, powstałym w Krakowie i będącym polityczną reprezentacją Polaków w Galicji. Odpowiadał za przygotowanie zaplecza dla polskich legionistów. W 1914 r. otrzymał awans na podpułkownika i komendanturę Szkoły Podchorążych Legionów Polskich.

Kariera wojskowa i polityczna Generała Władysława Sikorskiego

Sikorski szybko awansował w szeregach wojska polskiego i wziął udział w walkach o niepodległość Polski w latach 1918-1920. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, został mianowany szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Następnie Gen. Sikorski objął stanowisko premiera i ministra obrony narodowej w rządzie RP na uchodźstwie. Jego celem było skonsolidowanie polskich sił zbrojnych i wspieranie aliantów w walce przeciwko nazistom.

W 1916 r. został mianowany pułkownikiem w uznaniu zasług jako organizator i „znakomitej służby przed nieprzyjacielem”.  W tym czasie zarysowały się różnice poglądów między nim a Piłsudskim, które doprowadziły z czasem do ostrego konfliktu. Sikorski opowiadał się za współpracą z Austro-Węgrami czemu sprzeciwiał się jego oponent.

sikorski gibraltar

Władysław Sikorski, 1923

(źródło: Wikipedia)

Polityk i publicysta

W listopadzie 1918 r., już w Wojsku Polskim, Sikorskiego objął kwatermistrzostwo Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Galicji Wschodniej. Walczył, na różnych stanowiskach, w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 otrzymał stopień generał dywizji. W okresie międzywojennym pełnił funkcję premiera (1922-1923), ministra spraw wewnętrznych (1922-1923) oraz ministra spraw wojskowych (1924-1925).

W 1928 r. otrzymał status generała „do dyspozycji”, co było konsekwencją niechęci ze strony Piłsudskiego. Formalnie pozostał w służbie czynnej, ale bez stałego przydziału. Odsunięto go całkowicie od spraw wojskowych. Dużo czasu spędzał w Parchaniu koło Inowrocławia, resztówce majątku, którą zakupił na początku tal dwudziestych XX w. Podróżował do Francji, gdzie studiował zagadnienia wojskowe. Poświęcił się publicystyce. W 1934 r. opublikował książkę „Przyszła wojna – jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju”, która zyskała duży rozgłos.

Podczas kampanii wrześniowej, pozostając nadal bez przydziału, ewakuował się do Francji. Tam nawiązał współpracę z władzami polskimi na uchodźstwie. Objął tekę premiera i stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w stopniu generała broni. Dążył do zachowania równowagi między ścierającymi się polskimi ugrupowaniami politycznymi i wojskowymi. Stawiał sobie za cel układanie dobrych relacji z sojusznikami, w tym Związkiem Radzieckim, czego dowodził układ Sikorski-Majski z 1941 r.

Gen. Wł. Sikorski (drugi z lewej) w Gibraltarze w 1941

Gen. Wł. Sikorski (drugi z lewej) w Gibraltarze w 1941

(źródło: Wikipedia)

Katastrofa w Gibraltarze i wpływ katastrofy na losy Polski

Gen. Sikorski zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej, gdy wracał z kilkutygodniowej inspekcji polskich wojsk na Bliskim Wschodzie. Samolot Liberator, poderwał się z lotniska w Gibraltarze, ale po kilkunastu sekundach runął do morza. Śmierć poniosło kilkunastu pasażerów, w tym gen. Sikorski i jego córka Zofia.

Katastrofa w Gibraltarze miała także istotny wpływ na bieg wydarzeń podczas II wojny światowej i losy Polski po wojnie. Śmierć Generała Sikorskiego z pewnością osłabiła pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jego aktywne dążenie do utworzenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i utrzymania niepodległego państwa polskiego stało się trudniejsze bez jego przywództwa.

Po śmierci Generała Sikorskiego w Gibraltarze, jego dziedzictwo pozostało żywe i kontynuowane przez Polaków na całym świecie. Pomimo przeciwności losu i tragicznego zakończenia życia generała, jego idea walki o niepodległość Polski oraz wspierania sojuszników wciąż jest inspiracją dla wielu ludzi.

generał broni władysław sikorski moneta

Plymouth, kondukt pogrzebowy gen. Sikorskiego

(źródło: Wikipedia)

Pomnik Generała Sikorskiego w Londynie

Jednym z najważniejszych miejsc upamiętniających Generała Sikorskiego jest pomnik znajdujący się w Londynie. To tutaj, w stolicy Wielkiej Brytanii, znajduje się główna siedziba rządu polskiego na uchodźstwie w czasie II wojny światowej. Pomnik ten jest miejscem, gdzie Polacy składają hołd pamięci generała i innych poległych w katastrofie.

Muzeum Polskie w Londynie

W Londynie znajduje się również Muzeum Polskie, które gromadzi pamiątki związane z historią Polski i Polaków. W muzeum można znaleźć wiele eksponatów związanych z Generałem Sikorskim, od jego osobistych przedmiotów po dokumenty historyczne. To ważne miejsce, które przypomina o dziedzictwie i wkładzie Polonii w historię Wielkiej Brytanii.

Polacy na świecie

Działalność Generała Sikorskiego miała ogromny wpływ na jedność Polonii na całym świecie. Polacy na emigracji włączali się w działania na rzecz Polski, wspierając sojuszników i walcząc o niepodległość. Dzisiaj potomkowie tych emigrantów kontynuują tradycję, pielęgnując pamięć o Generale Sikorskim i jego ideałach.

Wpływ na stosunki międzynarodowe

Śmierć Sikorskiego wpłynęła także na stosunki międzynarodowe. Polska, która była ważnym sojusznikiem aliantów, straciła swojego wybitnego przywódcę. To wydarzenie zmieniło dynamikę polityczną w czasie wojny i miało wpływ na kształt powojennego porządku świata.

Zagadkowe okoliczności katastrofy

Mimo że oficjalne dochodzenie wykazało, że przyczyną katastrofy była awaria techniczna samolotu, wciąż istnieją wątpliwości i teorie spiskowe. Niektórzy twierdzą, że katastrofa była spowodowana działaniami agentów niemieckich lub sabotażem. Te kontrowersje budzą ciekawość historyków i badaczy do dzisiaj.

W roku 2008 Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził własne śledztwo w sprawie katastrofy. Dokonano oględzin szczątków generała. Stwierdzono liczne złamania w obrąbie czaszki, klatki piersiowej i kończyn, co pozwoliło na konkluzję, że zgon nastąpił w wyniku obrażeń na skutek urazu wielonarządowego o znacznej sile, czyli w tym wypadku katastrofy lotniczej. Ostatecznie śledztwo umorzono, a szczątki Sikorskiego, okryte specjalnie uszytym mundurem spoczęły ponownie na Wawelu. Śmierć generała nadal pozostaje owiana tajemnicą. Być może nowe informacje pojawią się po odtajnieniu archiwów brytyjskich, które do połowy lat czterdziestych XXI wieku pozostaną niedostępne dla badaczy.