Odzyskana 11 listopada 1918 r. suwerenność nie stałaby się faktem, gdyby nie wsparcie naszych sojuszników. Kluczem do przekonania świata do sprawy polskiej okazał się projekt nowego ładu politycznego, przedstawiony 8 stycznia 1918 r. przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona. W jaki sposób zmienił on losy świata?

Gdy na mapę Europy wracała niepodległa Polska, wyzwolenie jej zachodnich rubieży nie było wcale pewne. Przedstawiamy kalendarium powstania wielkopolskiego – jednej z nielicznych zwycięskich insurekcji w naszych dziejach.

Awers czy rewers? Rant czy otok? Nazewnictwo stosowane do opisywania monet nie należy do łatwych i jednoznacznych. Zdarza się nawet, że katalogi numizmatyczne podają rozbieżne definicje kluczowych pojęć. W poniższym leksykonie porządkujemy zatem kilka wątpliwości, dotyczących nazewnictwa części monet.

Czy następcy Bolesława Chrobrego zrezygnowali z bicia monet? W cyklu artykułów ilustrujących numizmatyczne dzieje Polski dziś opowieść o tym, jak piastowskie mennictwo doświadczyło głębokiego regresu i w jaki sposób odrodziło się z zapaści.