I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, Dostawy Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji Towaru. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia...