Polskie odznaczenia państwowe zajmują zaszczytne miejsce na liście światowych medali. Zobacz, który z naszych orderów nazywany jest najstarszym na świecie odznaczeniem wojskowym.

Przed epoką euro na kontynencie istniały niezliczone waluty. Ich pochodzenie i powiązania mogą zaskakiwać.

Royal Mint, czyli Brytyjska Mennica Królewska, jest nie tylko najstarszym, ale też jednym z największych światowych emitentów.

Wywiad z Robertem Kotowiczem - artystą, rzeźbiarzem medalierem, który od 28 lat zajmuje się projektowaniem medali i monet. Jego realizacje medalierskie obejmują setki medali dla emitentów Polskich i około 200 monet dla Polskiego emitenta jakim jest Narodowy Bank Polski. Jest również autorem kilkudziesięciu monet dla banków i emitentów...