Najważniejsze narzędzie do wyrobu monet to stempel menniczy. Jakie są jego typy? I w jaki sposób stemple wpływają na wygląd numizmatów?

Już pierwsi władcy Polski bili monety, lecz na dobre weszły one do użycia dopiero za Bolesława Krzywoustego. W jaki sposób temu monarsze udało się do tego doprowadzić?

Odzyskana 11 listopada 1918 r. suwerenność nie stałaby się faktem, gdyby nie wsparcie naszych sojuszników. Kluczem do przekonania świata do sprawy polskiej okazał się projekt nowego ładu politycznego, przedstawiony 8 stycznia 1918 r. przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona. W jaki sposób zmienił on losy świata?

Gdy na mapę Europy wracała niepodległa Polska, wyzwolenie jej zachodnich rubieży nie było wcale pewne. Przedstawiamy kalendarium powstania wielkopolskiego – jednej z nielicznych zwycięskich insurekcji w naszych dziejach.