Władysław Łokietek nie tylko zjednoczył rozdrobnione polskie ziemie, ale też stał za być może najdonioślejszą reformą gospodarczą naszych średniowiecznych dziejów.

Droga do oficjalnego uznania Mazurka Dąbrowskiego jako naszego hymnu państwowego była długa i kręta. W konstytucji z 1921 roku od razu uregulowano sprawę godła i barw narodowych, lecz na wyjaśnienie kwestii hymnu trzeba było poczekać aż do 1927 roku.

W epoce rozdrobnienia feudalnego Polska rozpadła się na gromadę niezależnych państewek. Ponieważ każde z nich emitowało własne monety, ogromna jest różnorodność ówczesnych numizmatów. Wiele do życzenia pozostawia natomiast ich jakość...

Przez wieki, od momentu gdy pojawił się pieniądz w postaci monet, zmieniały się kruszce z jakich go bito. Początkowo wartość monet była ściśle związana z wartością kruszcu z jakiego zostały wybite. Jednak na przestrzeni wieków ta reguła uległa zmianie.