Legiony Polskie to pierwsza polska formacja wojskowa w XX wieku. Dzięki bohaterskiej walce na frontach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Ideowym przywódcą Legionów był Józef Piłsudski.

Początek Legionom Polskim dała I Kompania Kadrowa utworzona w sierpniu 1914 r. z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Do Legionów Polskich napływali ochotnicy z różnych warstw społecznych, o odmiennych poglądach politycznych. Zgłaszały się też kobiety. Ponad połowę legionistów stanowiły osoby wykształcone.

Licznie stawiała się młodzież, niejednokrotnie fałszując swój wiek. Józef Piłsudski od części podkomendnych był nawet dwukrotnie starszy (w 1914 r. miał 47 lat). Żołnierze nazywali go „Dziadkiem”, gdyż dowódca postrzegany był jako opiekun legionistów. Jego autorytet był niepodważalny (zwłaszcza w I Brygadzie).

Piłsudski walczył o utrzymanie polskiego charakteru Legionów, który wyrażał się w nazwie formacji, rozkazodawstwie, odznaczeniach i elementach umundurowania. W I Brygadzie, którą dowodził, nakryciem głowy żołnierzy była typowa okrągła „maciejówka” z daszkiem, ozdobiona srebrnym orłem bez korony, trzymającym w szponach tarczę z literą „S” (Strzelcy), a następnie „L” (Legiony).

Legioniści nie byli zwykłymi rekrutami. Wierzyli, że walczą za niepodległą Ojczyznę. Podczas bitw wyróżniali się bohaterstwem. Ich dokonania zostały dostrzeżone przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Licząc na pozyskanie polskich żołnierzy, 5 listopada 1916 r. wydali akt zapowiadający utworzenie państwa polskiego.

Zareagowały na to państwa ententy. Rosja, Anglia i Francja jako jeden z celów wojny określiły odbudowę wolnej Polski złożonej ze wszystkich trzech zaborów. W styczniu 1917 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson ogłosił słynne Czternaście punktów, z których trzynasty punkt dotyczył niepodległości Polski.

Był to wielki sukces, gdyż przed wybuchem I wojny światowej przez kilkadziesiąt lat sprawa niepodległości Polski nie była poruszana na arenie międzynarodowej. Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie heroiczna walka Legionistów.

W II Rzeczpospolitej dawni legioniści tworzyli wojskową i polityczną elitę. Z ich grona wywodzili się m.in.: marszałek Edward Rydz-Śmigły, kilku premierów (od gen. Władysława Sikorskiego po gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego), kilkunastu ministrów (m.in. Józef Beck), kilkudziesięciu generałów. Wielu z legionistów walczyło podczas II wojny światowej.

Czyny legionistów, jak żadnej innej formacji wojskowej, upamiętniają liczne piosenki, wiersze, obrazy. Powszechnie znana jest np. pieśń „Marsz Pierwszej Kadrowej”, „Wojenko, wojenko”, czy „My, Pierwsza Brygada”.

Bohaterską walkę Legionów Polskich pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego upamiętnia medal „Utworzenie Legionów 1914”. Medal został wybity w najwyższej jakości menniczej i uszlachetniony czystym złotem. Jest częścią zestawu „Józef Piłsudski. Droga do Niepodległości”, dostępnego wyłącznie w Skarbnicy Narodowej. Dla klientów Skarbnicy Narodowej medal dostępny jest aż 50% taniej. Więcej informacji na stronie www.drogadoniepodleglej.pl