Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Wiodące firmy branży Direct Mail (marketing bezpośredni), działającej w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB stworzyły i podpisały Kodeks Dobrych Praktyk. Skarbnica Narodowa jest wśród sygnatariuszy.

Dokument wyznacza standardy postępowania i norm etycznych. Jako forma samoregulacji branżowej podsumowuje zasady działalności firm branży Direct Mail w trzech obszarach - relacji z otoczeniem, klientami i pracownikami.

Kodeks powstał, by popularyzować postawy i zachowania biznesowe, których przestrzegają jego sygnatariusze. Firmy te chcą funkcjonować według zasad fair play i zachęcić do najlepszych praktyk pozostałą część rynku. Do kodeksu przystąpiły przedsiębiorstwa, kierujące się dobrem branży, klientów oraz pracowników, za których czują się odpowiedzialne.

Podstawą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku jest etyczny wymiar działań podmiotów rynku DM - czytamy w dokumencie.

Główne  zasady i wartości etyczne Kodeksu:

1.Uczciwość i rzetelność

2. Kompetencje i staranność

3. Przejrzystość i zaufanie

4. Partnerstwo i odpowiedzialność

5. Poufność

6. Kontrola i monitoring

7. Uczciwa konkurencja

8. Edukacja rynku i promocja najlepszych praktyk

9. Odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska

Kodeks wszedł w życie z dniem podpisania deklaracji przystąpienia przez firmy uczestniczące w Radzie ds. Rynku DM. Obecnie w Radzie zasiada dziewięć firm reprezentujących różne obszary branży, m. in. dystrybutorów materiałów drukowanych oraz agencji tworzących kampanie reklamowe przy użyciu direct mail. W skład Rady wchodzą: Poczta Polska, Skarbnica Narodowa, CTRL System, PostMaster, ABC Direct, EDC Direct, Media Central, Metro Advertising oraz No Limits24.

Sygnatariusze kodeksu zachęcają inne podmioty z branży do podpisania dokumentu.

Treść Kodeksu Dobrych Praktyk branży Direct Mail jest dostępna tutaj:https://smb.pl/news/kodeks-dobrych-praktyk-branzy-direct-mail-dm

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB - istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non-profit zrzeszającą firmy zainteresowane współkształtowaniem rynku marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Działalność Stowarzyszenia wspiera rozwój tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej promując strategie omnichannel jako najskuteczniejszej praktyki komunikacji z klientem.