Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

W czwartek, 10 grudnia Światowy Program Żywnościowy odebrał Medal Pokojowej Nagrody Nobla. Od 2015 roku przy okazji wręczania medalu wybrzmiewa również historia małych kopalń w najbiedniejszych regionach świata, które dostarczają złoto z certyfikatem Fairmined.

Światowy Program Żywnościowy

To organizacja będąca agendą ONZ, powstała w 1961 roku, swoją siedzibę ma w Rzymie, a biura w ponad 80 krajach. Co roku pomaga około 100 milionom potrzebujących. Według danych organizacji rocznie z głodem zmaga się około 265 milionów ludzi. 

"Światowy Program Żywnościowy otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za 2020 za wysiłki na rzecz zwalczania głodu, za wkład w poprawę warunków pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem oraz za działanie jako siła napędowa w wysiłkach na rzecz zapobiegania używaniu głodu jako broni w czasie wojny i konfliktu" – poinformował w październiku Komitet Pokojowej Nagrody Nobla.

Norweski komitet podkreślił, że "pandemia COVID 19 przyczyniła się do znaczącego wzrostu liczby ofiar głodu na świecie".

„W tym roku wzbiliśmy się ponad to, czego wymagała sytuacja. Wszystko się zamknęło, gdy wprowadzono krajowe i światowe restrykcje w związku z pandemią. Nasza organizacja odpowiedziała na to wyzwanie. Byliśmy największą linią lotniczą świata, kiedy większość linii przestała latać" - powiedział rzecznik organizacji Thomson Phiri.

Złoto wspierające najbiedniejszych

Od 1901 roku medal Pokojowej Nagrody Nobla nieprzerwanie powstaje w Mennicy Norweskiej. Z inicjatywy Samlerhuset Group (właściciela mennicy) od 2015 roku jest on wybijany wyłącznie ze złota posiadającego certyfikat Fairmined Gold. 

„Badania wykazały, że 85-90% światowego złota pochodzi z dużych, notowanych na giełdzie firm wydobywczych (gdzie warunki pracy są zgodne ze światowymi standardami) lub ze złota z recyklingu. Natomiast 10-15% pochodzi z małych kopalni w Afryce, Ameryce Południowej i Azji, gdzie około 20 milionów ludzi wydobywa złoto w sposób zagrażający ich życiu i dewastujący środowisko. W takich kopalniach często wykorzystywana jest praca dzieci, przy oczyszczaniu złota stosuje się śmiertelnie niebezpieczną rtęć, a kruszec wspiera terroryzm, konflikty zbrojne i grupy przestępcze. Warto podkreślić, że 80% rtęci w oceanach pochodzi właśnie z wydobycia na małą skalę” – mówi Ole Bjørn Fausa, właściciel Samlerhuset.

Sposób na włączenie tych kopalni w obieg uczciwego handlu znalazła organizacja non profit Alians na rzecz Odpowiedzialnego Wydobycia, przyznająca certyfikat Fairmined Gold. Celem inicjatywy jest poprawa warunków pracy górników w najbiedniejszych regionach świata, wsparcie lokalnych społeczności wokół kopalni i ochrona środowiska. 

Społeczne zaangażowanie kopalni

Uzyskanie certyfikatu jest poprzedzone długim okresem przygotowań i wsparciem ze strony Aliansu, który zapewnia dodatkowe pieniądze konieczne do wprowadzenia zmian. Kopalnie otrzymują za swoją pracę znacznie większe pieniądze, ale muszą je inwestować w poprawę warunków pracy, zapewnić płacę minimalną i rozwój. Te kopalnie to na ogół najwięksi pracodawcy w regionie, ich rolą jest również pomoc lokalnym społecznościom.

Pokojowa Nagroda Nobla nadaje rozgłos idei Fairmined i pomaga zwrócić uwagę świata na warunki pracy w kopalniach złota. Pokazuje również firmom z branży jubilerskiej i numizmatycznej oraz ich klientom, że warto zapłacić więcej za złoto, które ratuje życie całych społeczności inicjatywę Fairmined. 

Skarbnica Narodowa w ramach grupy Samlerhuset również wspiera inicjatywę oferując Klientom numizmaty z certyfikatem Fairmined Gold.