Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Srebrny trojak krakowski króla Zygmunta III Wazy

Zygmunt III Waza Srebrny trojak pierwszego władcy Polski z dynastii Wazów!

Zygmunt III Waza Srebrny trojak pierwszego władcy Polski z dynastii Wazów!

Ocena kolekcjonerów: 5.0

1
  • cenne srebro sprzed ponad 350 lat,
  • wizerunek wojowniczego władcy, obrony katolicyzmu,
  • wspaniały renesansowy wizerunek króla!
Pojedynczy produkt Ograniczona dostępność
290 zł

Sylwetka króla Zygmunta III Wazy

Zygmunt III Waza (1587-1632) był pierwszym przedstawicielem, panującej na tronie polskim ponad osiemdziesiąt lat, szwedzkiej dynastii Wazów. Urodził się 20 czerwca 1566 roku w szwedzkim zamku Gripsholm. Jego matką była Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego. Krew Jagiellonów, która płynęła w jego żyłach, była jednym z czynników, dzięki któremu uzyskał poparcie szlachty i zdobył polską koronę.

Władca nie potrafił rozwiązać problemów narodowościowych na Ukrainie. Kozacy dążyli do stworzenia stałej armii opłacanej przez skarb królewski (tzw. kozacy rejestrowi), na co nie chciano wyrazić zgody. Z czasem doprowadziło to do utraty przez Rzeczpospolitą znacznej części tych ziem.

Zygmunt III był władcą popierającym katolicyzm i zwalczającym innowierców. W 1596 roku doprowadził do zawarcia unii brzeskiej. W jej wyniku, z części prawosławia powstał kościół unicki podporządkowany papieżowi. Pomysł, w zamyśle dobry, okazał się przyczyną licznych konfliktów religijnych na wschodnich terenach kraju.

Król marzył o wprowadzeniu katolicyzmu na olbrzymich terenach Rosji. Okazją do tego było wymarcie dynastii Rurykowiczów i zajęcie przez Polaków Moskwy. Niestety, Zygmunt III nie zgodził się na objęcie tronu carskiego przez swojego syna Władysława IV. Doprowadziło to do wycofania się wojsk polskich 4 listopada 1612 roku z Kremla. Od roku 2004 data ta jest obchodzona w Rosji jako Dzień Jedności Narodowej. Po zawarciu pokoju z Rosją w 1619 r. Polska osiągnęła największy zasięg terytorialny w swojej historii - 1 mln km².

Trojak koronny Zygmunta III Wazy 

Na awersie monety przedstawiono portret katolickiego władcy Zygmunta III Wazy w zbroi. Napis w otoku: SIG.III.D.G.REX.POL.MDL (Zygmunt III z Bożej Łaski Król Polski i Wielki Książę Litewski).

Rewers ukazuje Orła polskiego i Pogoń litewską przedzielone datą. Nad nimi nominał III. Pod spodem napis w trzech wierszach: GROS.ARGE TRIP.REGN POLONI (Grosz srebrny potrójny Królestwa Polskiego).

Na monecie władca starał się przedstawić określony program ideologiczny i propagandowy. Przede wszystkim był to wizerunek władcy katolickiego, obrońcy chrześcijaństwa, wojownika i sprawiedliwego króla.

290 zł
Emitent:
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Władca:
Zygmunt III Waza
Nominał:
trojak (3 grosze)
Lata emisji:
1614-1624
Stan zachowania:
bardzo piękny
Metal:
srebro
Masa:
ok. 2 g
Średnica:
ok. 20 mm

Sylwetka króla Zygmunta III Wazy

Zygmunt III Waza (1587-1632) był pierwszym przedstawicielem, panującej na tronie polskim ponad osiemdziesiąt lat, szwedzkiej dynastii Wazów. Urodził się 20 czerwca 1566 roku w szwedzkim zamku Gripsholm. Jego matką była Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego. Krew Jagiellonów, która płynęła w jego żyłach, była jednym z czynników, dzięki któremu uzyskał poparcie szlachty i zdobył polską koronę.

Władca nie potrafił rozwiązać problemów narodowościowych na Ukrainie. Kozacy dążyli do stworzenia stałej armii opłacanej przez skarb królewski (tzw. kozacy rejestrowi), na co nie chciano wyrazić zgody. Z czasem doprowadziło to do utraty przez Rzeczpospolitą znacznej części tych ziem.

Zygmunt III był władcą popierającym katolicyzm i zwalczającym innowierców. W 1596 roku doprowadził do zawarcia unii brzeskiej. W jej wyniku, z części prawosławia powstał kościół unicki podporządkowany papieżowi. Pomysł, w zamyśle dobry, okazał się przyczyną licznych konfliktów religijnych na wschodnich terenach kraju.

Król marzył o wprowadzeniu katolicyzmu na olbrzymich terenach Rosji. Okazją do tego było wymarcie dynastii Rurykowiczów i zajęcie przez Polaków Moskwy. Niestety, Zygmunt III nie zgodził się na objęcie tronu carskiego przez swojego syna Władysława IV. Doprowadziło to do wycofania się wojsk polskich 4 listopada 1612 roku z Kremla. Od roku 2004 data ta jest obchodzona w Rosji jako Dzień Jedności Narodowej. Po zawarciu pokoju z Rosją w 1619 r. Polska osiągnęła największy zasięg terytorialny w swojej historii - 1 mln km².

Trojak koronny Zygmunta III Wazy 

Na awersie monety przedstawiono portret katolickiego władcy Zygmunta III Wazy w zbroi. Napis w otoku: SIG.III.D.G.REX.POL.MDL (Zygmunt III z Bożej Łaski Król Polski i Wielki Książę Litewski).

Rewers ukazuje Orła polskiego i Pogoń litewską przedzielone datą. Nad nimi nominał III. Pod spodem napis w trzech wierszach: GROS.ARGE TRIP.REGN POLONI (Grosz srebrny potrójny Królestwa Polskiego).

Na monecie władca starał się przedstawić określony program ideologiczny i propagandowy. Przede wszystkim był to wizerunek władcy katolickiego, obrońcy chrześcijaństwa, wojownika i sprawiedliwego króla.

290 zł
Specyfikacja
Emitent:
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Władca:
Zygmunt III Waza
Nominał:
trojak (3 grosze)
Lata emisji:
1614-1624
Stan zachowania:
bardzo piękny
Metal:
srebro
Masa:
ok. 2 g
Średnica:
ok. 20 mm