Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Numizmatyczny przewodnik

Do których muzeów w Polsce warto zawitać, by obejrzeć prawdziwe numizmatyczne skarby?


Muzeum Narodowe w Warszawie

Najszersze w Polsce zbiory numizmatyczne należą do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wiele spośród 250 tys. eksponatów to dary dla powołanej w 1921 r. placówki. W ten sposób trafiły tam m.in. kolekcja monet polskich Kazimierza Sobańskiego i znakomity zestaw antycznych numizmatów dra Semerau-Siemianowskiego. Uzupełniają je zasoby z innych źródeł, np. uzyskana na mocy umowy z Rosją rekompensata za obiekty zagrabione pod zaborami z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu bogactwu warszawskie muzeum posiada najbardziej różnorodną, przekrojową ekspozycję monet i banknotów z wielu epok i regionów. Skarbnica Narodowa ma zaszczyt nosić miano mecenasa tego zbioru.

Gabinet Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3
https://www.mnw.art.pl/o-muzeum/zbiory-studyjne/gabinet-monet-i-medali


Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Krakowska kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego dała początek Europejskiemu Centrum Numizmatyki Polskiej w lokalnych strukturach Muzeum Narodowego. Już w XIX w. zbiór ten zasługiwał na miano znamienitego. Po śmierci właściciela wystawiany był w pawilonie dobudowanym do rodzinnego pałacu Czapskich, a w 1903 r. podarowano go muzeum. Placówka wzbogaciła się od tego czasu o wiele innych eksponatów – ich liczba przekracza dziś 100 tys. Do najciekawszych należą monety greckiego okresu archaicznego, jak również denary pierwszych Piastów, hebrajskie brakteaty Mieszka III i najstarsze polskie monety złote. Unikatem na skalę światową jest denar „GNEZDVN CIVITAS”, wybity za panowania Bolesława Chrobrego.

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Marszałka J. Piłsudskiego 12
https://mnk.pl/artykul/europejskie-centrum-numizmatyki-polskiej


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Niezwykłą kolekcją może się pochwalić Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W 1928 r. podczas prac konserwatorskich na wieży ratusza odnaleziono bogaty skarb darów wotywnych, okresowo umieszczanych przez mieszczan w wieńczącej budowlę kapsule. Zachowały się tam cenne monety z okresu obejmującego kilka stuleci. Dołączono je do miejskiej kolekcji numizmatów ofiarowanych (zgodnie z innym starym zwyczajem) przez członków cechów rzemieślniczych, którzy osiągnęli status czeladnika.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Rynek Główny 1
https://muzeumkrakowa.pl


Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Zupełnie wyjątkowa jest Pracownia Numizmatyczna Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Znaczną część jej kolekcji stanowią monety wchodzące w skład skarbów odkrytych na obszarze Wielkopolski. W regionie tym znajdowały się pierwsze piastowskie ośrodki władzy. Nic dziwnego, że wśród znalezisk znajdują się bardzo rzadkie numizmaty Bolesława Chrobrego. Można tam także zwiedzić rekonstrukcję średniowiecznego warsztatu mincerskiego.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Wodna 27
https://nowa.muzarp.poznan.pl


Muzeum Narodowe w Poznaniu

Długą tradycją cieszy się kolekcja poznańskiego Muzeum Narodowego, założona już w 1857 r. Inicjatorem jej powstania było Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich. Wśród zbiorów znajduje się aż 150 tys. obiektów, w tym wiele interesujących lokalnych numizmatów, a także wyjątkowy zestaw renesansowych i secesyjnych plakiet.

Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu

Aleje Karola Marcinkowskiego 9
https://mnp.art.pl


Muzeum Narodowe we Wrocławiu - numizmatyk Wrocław

Obfitością eksponatów zaskakuje Wrocław. Różnorodnymi pieniędzmi książąt śląskich – a było ich niemało! – dysponuje tamtejsze Muzeum Narodowe. Muzeum Sztuki Medalierskiej zgromadziło szeroką kolekcję polskich i zagranicznych odznaczeń i medalionów. Trzecią lokalną placówką jest Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny przy Muzeum Książąt Lubomirskich, gdzie eksponuje się wspaniałe zbiory monet antycznych – trzecie w kraju pod względem wielkości. Na uwagę zasługują tam także monety polskie i niemieckie.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Powstańców Warszawy 5
https://mnwr.pl

Muzeum Sztuki Medalierskiej

Kazimierza Wielkiego 35
https://muzeum.miejskie.wroclaw.pl

Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich

Szewska 37
https://ossolineum.pl/index.php/muzea/muzeum-ksiazat-lubomirskich/gabinet-numizmatyczno-sfragistyczny


Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

A na banknoty warto jechać do Łodzi, gdzie w salach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego zgromadzono niezrównaną kolekcję pieniędzy papierowych. W jej skład wchodzi jeden z najstarszych znanych obiektów tego typu, pochodzący z piętnastowiecznych Chin. Pieniądz monetarny reprezentują rzadkie monety piastowskie, emitowane przez Mieszka I oraz jego następcę.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Wolności 14
https://www.maie.lodz.pl