Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Pierwszy Herb Państwa Polskiego na medalu uszlachetnionym 24-karatowym złotem

Orzeł z pieczęci Przemysła II z 1295 r.

Kolekcja Historia Godła Polskiego

Twoja ocena będzie pierwsza!

0
 • Uszlachetnienie najwyższej jakości złotem próby 999/1000,
 • Najwyższa jakość mennicza z zastosowaniem stempla lustrzanego,
 • Okazały rozmiar 34 mm i masa 15 g,
 • Zaprojektowany przez wybitnych polskich artystów przy użyciu tradycyjnych technik medalierskich.
Kolekcja Pełna dostępność
129 zł

Historia godła Polskiego - pierwszy Herb Państwa Polskiego platerowany czystym złotem 

Emisja „Orzeł Przemysła II 1295" odzwierciedla wygląd pieczęci majestatycznej Przemysła II, koronowanego na króla Polski 26 czerwca 1295 r. To wówczas herb dynastii Piastów, w tym wizerunek orła polskiego, po raz pierwszy wystąpił w charakterze symbolu rządzonego przez nich kraju. Pieczęć ta stała się nie tylko znakiem władzy królewskiej, ale również symbolem jedności i suwerenności państwa polskiego pod rządami Piastów.

Herb dynastii Piastów, przedstawiający orła białego na czerwonym tle, był wyrazem dążeń do wzmocnienia i konsolidacji państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Wizerunek orła polskiego na pieczęci Przemysła II symbolizował odrodzenie władzy królewskiej i jedność kraju, stanowiąc fundament tożsamości narodowej, który przetrwał wieki.

Emisja "Orzeł Przemysła II 1295" jest więc nie tylko hołdem dla historycznego momentu koronacji Przemysła II, ale także przypomnieniem o głębokim znaczeniu orła białego jako symbolu polskości. Ta emisja celebruje bogatą tradycję heraldyczną Polski, pokazując, jak herb dynastii Piastów i wizerunek orła polskiego stały się trwałymi i powszechnie rozpoznawalnymi znakami naszej narodowej tożsamości.

Co przedstawia rewers medalu z pierwszym Polskim Herbem? 

Rewers medalu przedstawia wizerunek orła o gotyckiej sylwetce z zaokrąglonymi skrzydłami, koroną na głowie oraz ogonem przepasanym pierścieniem. Orzeł, symbolizujący potęgę i majestat, został umieszczony na tarczy herbowej w kształcie zaostrzonego łuku, co podkreśla gotycki charakter wizerunku. Za tarczą widoczne jest tło wypełnione filigranowym wzorem roślinnym, który dodaje medalu elegancji i artystycznej głębi, jednocześnie nawiązując do stylu epoki.

Wokół otoku rozciąga się przełożony z łaciny napis o treści „SAM WSZECHMOCNY ZWRÓCIŁ POLAKOM ZWYCIĘSKIE ZNAKI". Ten inskrypcja stanowi odwołanie do zjednoczeniowych ambicji Przemysła II, podkreślając jego rolę jako władcy, który dążył do odbudowy i umocnienia polskiego państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Napis ten nawiązuje również do religijnego i moralnego wsparcia, jakie król otrzymywał w swoich dążeniach do zjednoczenia Polski.

Dzięki tak starannie zaprojektowanemu rewersowi, medal nie tylko oddaje hołd historycznemu wydarzeniu, jakim była koronacja Przemysła II, ale także celebruje dziedzictwo heraldyczne Polski. Wizerunek orła, pełen detali i symboliki, wraz z łacińskim napisem, tworzy kompozycję, która przemawia do wyobraźni i przypomina o znaczeniu jedności i siły narodowej w dziejach naszego kraju.

Wizerunek Orła Białego z różnych epok 

Awers - wspólny dla całej kolekcji - prezentuje dwa warianty Orła Białego, wywodzące się z różnych epok, co pozwala zobaczyć ewolucję tego narodowego symbolu na przestrzeni wieków. Pierwszy wariant przedstawia wczesny, średniowieczny wizerunek orła, charakteryzujący się prostotą i surowością formy, który symbolizuje początki polskiej państwowości i herbowej tradycji. Drugi wariant to bardziej współczesna interpretacja, ukazująca orła z rozpostartymi skrzydłami i koroną na głowie, odzwierciedlająca nowoczesne podejście do heraldyki oraz niezmienne wartości narodowe.

Ujmując w symboliczne ramy proces rozwoju godła, awers staje się swoistą opowieścią o historii Polski, ukazując, jak zmieniały się i adaptowały symbole w odpowiedzi na zmieniające się czasy i wyzwania. Ten wizualny dialog między dawnymi a współczesnymi wizerunkami orła podkreśla ciągłość tradycji i nieprzerwaną linię historyczną, łączącą przeszłość z teraźniejszością.

Medal ten, dla podniesienia jego rangi został:

 • uszlachetniony czystym, 24-karatowym złotem,
 • wykonany w okazałym rozmiarze 34 mm i masie 15 g,
 • wybity w najwyższej jakości menniczej z zastosowaniem stempla lustrzanego,
 • zaprojektowany przez wybitnych polskich artystów przy użyciu tradycyjnych technik medalierskich,
 • wyemitowany w ścisłej limitacji - tylko 10000 kompletnych kolekcji.
129 zł
Stan zachowania:
menniczy
Stempel:
lustrzany
Metal:
miedzionikiel
Masa:
15 g
Średnica:
34 mm
Platerowanie:
złoto 999/1000

Historia Godła Polskiego na medalach platerowanych 24-karatowym złotem

Emisja upamiętniająca pierwszy herb państwa polskiego z pieczęci majestatycznej Przemysła II otwiera kolekcję – "Historia Godła Polskiego". Poszczególne medale wchodzące w skład serii obrazują kolejne zmiany kształtu i charakteru naszego symbolu narodowego. Kolekcja ta jest nie tylko hołdem dla długiej i burzliwej historii Polski, ale także przypomnieniem o znaczeniu i ewolucji godła jako symbolu tożsamości narodowej.

Znaczenie pierwszego herbu Polski

Pierwszy herb państwa polskiego, używany przez Przemysła II, jest kluczowym elementem naszej historii. Przemysł II, koronowany na króla Polski w 1295 roku, przyczynił się do konsolidacji państwa polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. Jego pieczęć majestatyczna z wizerunkiem orła białego na czerwonym tle symbolizowała odnowioną jedność i suwerenność Polski. Ten historyczny moment był początkiem formalnego używania orła białego jako symbolu władzy królewskiej i państwowości polskiej.

Geneza Godła Polskiego

Kolejne medale z serii "Historia Godła Polskiego" ilustrują, jak godło Polski ewoluowało przez wieki, od średniowiecza po współczesność. Każdy medal w tej serii ukazuje kluczowe momenty i zmiany w kształcie, stylu oraz symbolice godła. Na przykład, medale przedstawiające okres Jagiellonów, kiedy to orzeł zyskał koronę, czy też zmiany wprowadzone w czasach PRL-u, kiedy korona została usunięta. Kolekcja ta pozwala na głębsze zrozumienie, jak różne epoki i wydarzenia historyczne wpłynęły na wygląd i znaczenie naszego narodowego symbolu.

Na medalach zaprezentowane są emblematy gotyckie, renesansowe i barokowe – aż po czasy współczesne. Nie zabraknie wariantu Orła Białego, który stanowi podstawę dzisiejszego godła Polski. Został on opracowany w 1927 roku przez profesora Zygmunta Kamińskiego, a w epoce II RP pełnił rolę herbu państwowego.

Kolekcja "Historia Godła Polskiego" objęta została ścisłą limitacją. Na całym świecie do nabycia jest zaledwie 10000 kompletnych zestawów.

Wraz ze medalami otrzymają Państwo akcesoria kolekcjonerskie GRATIS:

 • Klaser kolekcjonerski do bezpiecznego przechowywania i efektownej prezentacji zbiorów, wysyłany z drugim medalem,
 • Certyfikaty Autentyczności każdego medalu, gwarantujący jego najwyższą jakość oraz uszlachetnienie 24-karatowym złotem,
 • Numerowane, imienne Świadectwo Własności kolekcji, wysyłane z ostatnim medalem.

Ponieważ wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane ściśle według kolejności napływania, a zainteresowanie emisją jest ogromne, prosimy złożyć zamówienie już teraz.

Tak, chcę rozpocząć zbieranie medali pamiątkowych z kolekcji „Historia Godła Polskiego”. W celu zapoznania się przez 14 dni z pierwszym medalem „Orzeł Przemysła II”, zamawiam go w cenie 129 zł plus 12,95 zł koszt pakowania i przesyłki. 

Jeżeli zatrzymam ten pamiątkowy medal, otrzymam pozostałe 9 medali, w ok. miesięcznych odstępach, każdy w cenie 129 zł (łączna cena tych 9 medali to 1161 zł). Do każdej przesyłki zostanie doliczony koszt pakowania i przesyłki 12,95 zł. Kolejne medale z kolekcji są płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura jest dołączona do każdej przesyłki. Kolekcjonowanie mogę przerwać w każdym momencie – wystarczy poinformować o tym Skarbnicę Narodową.

Mam 14 dni na zapoznanie się z każdym medalem. Przysługuje mi pełne prawo do zwrotu medalu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już medalu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki pokrywa zamawiający.

Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Numizmat zostanie wysłany w idealnym stanie menniczym.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.

Historia godła Polskiego - pierwszy Herb Państwa Polskiego platerowany czystym złotem 

Emisja „Orzeł Przemysła II 1295" odzwierciedla wygląd pieczęci majestatycznej Przemysła II, koronowanego na króla Polski 26 czerwca 1295 r. To wówczas herb dynastii Piastów, w tym wizerunek orła polskiego, po raz pierwszy wystąpił w charakterze symbolu rządzonego przez nich kraju. Pieczęć ta stała się nie tylko znakiem władzy królewskiej, ale również symbolem jedności i suwerenności państwa polskiego pod rządami Piastów.

Herb dynastii Piastów, przedstawiający orła białego na czerwonym tle, był wyrazem dążeń do wzmocnienia i konsolidacji państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Wizerunek orła polskiego na pieczęci Przemysła II symbolizował odrodzenie władzy królewskiej i jedność kraju, stanowiąc fundament tożsamości narodowej, który przetrwał wieki.

Emisja "Orzeł Przemysła II 1295" jest więc nie tylko hołdem dla historycznego momentu koronacji Przemysła II, ale także przypomnieniem o głębokim znaczeniu orła białego jako symbolu polskości. Ta emisja celebruje bogatą tradycję heraldyczną Polski, pokazując, jak herb dynastii Piastów i wizerunek orła polskiego stały się trwałymi i powszechnie rozpoznawalnymi znakami naszej narodowej tożsamości.

Co przedstawia rewers medalu z pierwszym Polskim Herbem? 

Rewers medalu przedstawia wizerunek orła o gotyckiej sylwetce z zaokrąglonymi skrzydłami, koroną na głowie oraz ogonem przepasanym pierścieniem. Orzeł, symbolizujący potęgę i majestat, został umieszczony na tarczy herbowej w kształcie zaostrzonego łuku, co podkreśla gotycki charakter wizerunku. Za tarczą widoczne jest tło wypełnione filigranowym wzorem roślinnym, który dodaje medalu elegancji i artystycznej głębi, jednocześnie nawiązując do stylu epoki.

Wokół otoku rozciąga się przełożony z łaciny napis o treści „SAM WSZECHMOCNY ZWRÓCIŁ POLAKOM ZWYCIĘSKIE ZNAKI". Ten inskrypcja stanowi odwołanie do zjednoczeniowych ambicji Przemysła II, podkreślając jego rolę jako władcy, który dążył do odbudowy i umocnienia polskiego państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Napis ten nawiązuje również do religijnego i moralnego wsparcia, jakie król otrzymywał w swoich dążeniach do zjednoczenia Polski.

Dzięki tak starannie zaprojektowanemu rewersowi, medal nie tylko oddaje hołd historycznemu wydarzeniu, jakim była koronacja Przemysła II, ale także celebruje dziedzictwo heraldyczne Polski. Wizerunek orła, pełen detali i symboliki, wraz z łacińskim napisem, tworzy kompozycję, która przemawia do wyobraźni i przypomina o znaczeniu jedności i siły narodowej w dziejach naszego kraju.

Wizerunek Orła Białego z różnych epok 

Awers - wspólny dla całej kolekcji - prezentuje dwa warianty Orła Białego, wywodzące się z różnych epok, co pozwala zobaczyć ewolucję tego narodowego symbolu na przestrzeni wieków. Pierwszy wariant przedstawia wczesny, średniowieczny wizerunek orła, charakteryzujący się prostotą i surowością formy, który symbolizuje początki polskiej państwowości i herbowej tradycji. Drugi wariant to bardziej współczesna interpretacja, ukazująca orła z rozpostartymi skrzydłami i koroną na głowie, odzwierciedlająca nowoczesne podejście do heraldyki oraz niezmienne wartości narodowe.

Ujmując w symboliczne ramy proces rozwoju godła, awers staje się swoistą opowieścią o historii Polski, ukazując, jak zmieniały się i adaptowały symbole w odpowiedzi na zmieniające się czasy i wyzwania. Ten wizualny dialog między dawnymi a współczesnymi wizerunkami orła podkreśla ciągłość tradycji i nieprzerwaną linię historyczną, łączącą przeszłość z teraźniejszością.

Medal ten, dla podniesienia jego rangi został:

 • uszlachetniony czystym, 24-karatowym złotem,
 • wykonany w okazałym rozmiarze 34 mm i masie 15 g,
 • wybity w najwyższej jakości menniczej z zastosowaniem stempla lustrzanego,
 • zaprojektowany przez wybitnych polskich artystów przy użyciu tradycyjnych technik medalierskich,
 • wyemitowany w ścisłej limitacji - tylko 10000 kompletnych kolekcji.
129 zł
Specyfikacja
Stan zachowania:
menniczy
Stempel:
lustrzany
Metal:
miedzionikiel
Masa:
15 g
Średnica:
34 mm
Platerowanie:
złoto 999/1000

Historia Godła Polskiego na medalach platerowanych 24-karatowym złotem

Emisja upamiętniająca pierwszy herb państwa polskiego z pieczęci majestatycznej Przemysła II otwiera kolekcję – "Historia Godła Polskiego". Poszczególne medale wchodzące w skład serii obrazują kolejne zmiany kształtu i charakteru naszego symbolu narodowego. Kolekcja ta jest nie tylko hołdem dla długiej i burzliwej historii Polski, ale także przypomnieniem o znaczeniu i ewolucji godła jako symbolu tożsamości narodowej.

Znaczenie pierwszego herbu Polski

Pierwszy herb państwa polskiego, używany przez Przemysła II, jest kluczowym elementem naszej historii. Przemysł II, koronowany na króla Polski w 1295 roku, przyczynił się do konsolidacji państwa polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. Jego pieczęć majestatyczna z wizerunkiem orła białego na czerwonym tle symbolizowała odnowioną jedność i suwerenność Polski. Ten historyczny moment był początkiem formalnego używania orła białego jako symbolu władzy królewskiej i państwowości polskiej.

Geneza Godła Polskiego

Kolejne medale z serii "Historia Godła Polskiego" ilustrują, jak godło Polski ewoluowało przez wieki, od średniowiecza po współczesność. Każdy medal w tej serii ukazuje kluczowe momenty i zmiany w kształcie, stylu oraz symbolice godła. Na przykład, medale przedstawiające okres Jagiellonów, kiedy to orzeł zyskał koronę, czy też zmiany wprowadzone w czasach PRL-u, kiedy korona została usunięta. Kolekcja ta pozwala na głębsze zrozumienie, jak różne epoki i wydarzenia historyczne wpłynęły na wygląd i znaczenie naszego narodowego symbolu.

Na medalach zaprezentowane są emblematy gotyckie, renesansowe i barokowe – aż po czasy współczesne. Nie zabraknie wariantu Orła Białego, który stanowi podstawę dzisiejszego godła Polski. Został on opracowany w 1927 roku przez profesora Zygmunta Kamińskiego, a w epoce II RP pełnił rolę herbu państwowego.

Kolekcja "Historia Godła Polskiego" objęta została ścisłą limitacją. Na całym świecie do nabycia jest zaledwie 10000 kompletnych zestawów.

Wraz ze medalami otrzymają Państwo akcesoria kolekcjonerskie GRATIS:

 • Klaser kolekcjonerski do bezpiecznego przechowywania i efektownej prezentacji zbiorów, wysyłany z drugim medalem,
 • Certyfikaty Autentyczności każdego medalu, gwarantujący jego najwyższą jakość oraz uszlachetnienie 24-karatowym złotem,
 • Numerowane, imienne Świadectwo Własności kolekcji, wysyłane z ostatnim medalem.

Ponieważ wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane ściśle według kolejności napływania, a zainteresowanie emisją jest ogromne, prosimy złożyć zamówienie już teraz.

Tak, chcę rozpocząć zbieranie medali pamiątkowych z kolekcji „Historia Godła Polskiego”. W celu zapoznania się przez 14 dni z pierwszym medalem „Orzeł Przemysła II”, zamawiam go w cenie 129 zł plus 12,95 zł koszt pakowania i przesyłki. 

Jeżeli zatrzymam ten pamiątkowy medal, otrzymam pozostałe 9 medali, w ok. miesięcznych odstępach, każdy w cenie 129 zł (łączna cena tych 9 medali to 1161 zł). Do każdej przesyłki zostanie doliczony koszt pakowania i przesyłki 12,95 zł. Kolejne medale z kolekcji są płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura jest dołączona do każdej przesyłki. Kolekcjonowanie mogę przerwać w każdym momencie – wystarczy poinformować o tym Skarbnicę Narodową.

Mam 14 dni na zapoznanie się z każdym medalem. Przysługuje mi pełne prawo do zwrotu medalu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już medalu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki pokrywa zamawiający.

Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Numizmat zostanie wysłany w idealnym stanie menniczym.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.