Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

Zaufanie jakim Klienci obdarzają Skarbnicę Narodową jest dla nas bardzo ważne. W tym dokumencie chcemy poinformować, w jaki sposób uaktualniliśmy politykę ochrony danych naszych Klientów oraz w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i chronimy dane Klientów, którzy ufają Skarbnicy Narodowej.

Dlaczego Skarbnica Narodowa gromadzi dane

Pragniemy obsługiwać naszych Klientów na najwyższym poziomie, spełniając najwyższe standardy. Dane osobowe, które gromadzimy pomagają nam w dopasowaniu ofert, rekomendacji oraz usług. 

Satysfakcja naszych Klientów i ich radość z zakupionych numizmatów jest dla nas najważniejsza.

W jaki sposób Skarbnica Narodowa gromadzi dane

Skarbnica Narodowa gromadzi dane osobowe swoich Klientów przy przyjmowaniu zamówień na zakup numizmatów i akcesoriów. Przechowujemy także historię zakupów. 

Poniżej zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w sposób jasny i przejrzysty.

Dzięki temu poznają Państwo swoje prawa wynikające z przepisów chroniących dane osobowe, które weszły w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku.

Jednym z najważniejszych praw, jest prawo sprawdzenia, jakie dane Skarbnica Narodowa przechowuje oraz poprawienia tych danych.

Skarbnica Narodowa jest administratorem danych osobowych swoich Klientów

Nasz adres to:
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o. 
al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa 

Jakie dane osobowe przetwarza Skarbnica Narodowa

Skarbnica Narodowa przetwarza tylko te dane swoich Klientów, które zostały przekazane przy składaniu zamówień:

 • Imię, nazwisko oraz płeć
 • Adres, na który mają być dostarczane przesyłki
 • Dane kontaktowe takie jak: email, numery telefonów
 • Adres IP
 • Dodatkowo przechowywana jest także historia zakupów – jest to niezbędne między innymi do świadczenia dożywotnich usług gwarancyjnych na zakupione numizmaty.

Skarbnica Narodowa traktuje każdego Klienta indywidualnie

Dane Klientów Skarbnicy Narodowej są zawsze bezpieczne i nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji.

Skarbnica Narodowa przetwarza dane w następujących celach

 • Realizacja zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Skarbnicę Narodową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to znaczy: 
  - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  - marketingu bezpośredniego numizmatów, kolekcji numizmatycznych, akcesoriów i produktów oraz usług
 • Proszę pamiętać, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymagane dla przyjęcia i realizacji zamówień. Skarbnica Narodowa musi wiedzieć do kogo i gdzie mają być wysłane zamówione numizmaty i akcesoria oraz komu zaoferować usługi gwarancyjne. Podanie danych osobowych umożliwia również podjęcie na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego.

Skarbnica Narodowa dba o najwyższy poziom świadczenia usług

Skarbnica Narodowa współpracuje tylko z profesjonalnymi i starannie wyselekcjonowanymi firmami. 

Dane, po odpowiednim zaszyfrowaniu i zabezpieczeniu, mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców, którzy realizują zlecenia dla Skarbnicy Narodowej:

 • Magazyn gdzie przechowywane są numizmaty i pakowane są przesyłki do Klientów Skarbnicy Narodowej
 • Biuro obsługi telefonicznej Skarbnicy Narodowej
 • Dostawcy systemów informatycznych i usług IT dla Skarbnicy Narodowej
 • Agencje marketingowe i interaktywne, domy medialne, które wspierają Skarbnicę Narodową w doborze produktów i ofert
 • Centrum Logistyczne
 • Operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, które na zlecenie Skarbnicy Narodowej dostarczają przesyłki do Klientów Skarbnicy Narodowej
 • Banki oraz firmy windykacyjne, które zapewniają Skarbnicy Narodowej profesjonalne usługi finansowe
 • Drukarnie, gdzie drukowane są, na przykład, informacje o nowych emisjach dostępnych w Skarbnicy Narodowej

Ochrona danych osobowych jest najważniejsza dla Skarbnicy Narodowej

Prawo Unii Europejskiej zapewnia najwyższy na świecie poziom ochrony danych osobowych.

Skarbnica Narodowa nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, t.j. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jak długo Skarbnica Narodowa przechowuje dane osobowe swoich Klientów

 • Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych dają każdej osobie

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo żądania sprostowania danych
 • Prawo żądania usunięcia danych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo żądania przeniesienia danych
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

Urząd Ochrony Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Skarbnicę Narodową, każdemu Klientowi Skarbnicy Narodowej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W przypadku sporów, niejasności lub wątpliwości prosimy dać nam najpierw szansę na ich wyjaśnienie. Proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Skarbnicy Narodowej: IOD@skarbnicanarodowa.pl