Sylwetka króla Zygmunta III Wazy

Zygmunt III Waza (1587-1632) był pierwszym przedstawicielem, panującej na tronie polskim ponad osiemdziesiąt lat, szwedzkiej dynastii Wazów. Urodził się 20 czerwca 1566 roku w szwedzkim zamku Gripsholm. Jego matką była Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego. Krew Jagiellonów, która płynęła w jego żyłach, była jednym z czynników, dzięki któremu uzyskał poparcie szlachty i zdobył polską koronę.

Władca nie potrafił rozwiązać problemów narodowościowych na Ukrainie. Kozacy dążyli do stworzenia stałej armii opłacanej przez skarb królewski (tzw. kozacy rejestrowi), na co nie chciano wyrazić zgody. Z czasem doprowadziło to do utraty przez Rzeczpospolitą znacznej części tych ziem.

Zygmunt III był władcą popierającym katolicyzm i zwalczającym innowierców. W 1596 roku doprowadził do zawarcia unii brzeskiej. W jej wyniku, z części prawosławia powstał kościół unicki podporządkowany papieżowi. Pomysł, w zamyśle dobry, okazał się przyczyną licznych konfliktów religijnych na wschodnich terenach kraju.  

Król marzył o wprowadzeniu katolicyzmu na olbrzymich terenach Rosji. Okazją do tego było wymarcie dynastii Rurykowiczów i zajęcie przez Polaków Moskwy. Niestety, Zygmunt III nie zgodził się na objęcie tronu carskiego przez swojego syna Władysława IV. Doprowadziło to do wycofania się wojsk polskich 4 listopada 1612 roku z Kremla. Od roku 2004 data ta jest obchodzona w Rosji jako Dzień Jedności Narodowej. Po zawarciu pokoju z Rosją w 1619 r. Polska osiągnęła największy zasięg terytorialny w swojej historii - 1 mln km².


Trojak koronny Zygmunta III Wazy 


Na awersie monety przedstawiono portret katolickiego władcy Zygmunta III Wazy w zbroi. Napis w otoku: SIG.III.D.G.REX.POL.MDL (Zygmunt III z Bożej Łaski Król Polski i Wielki Książę Litewski).

Rewers ukazuje Orła polskiego i Pogoń litewską przedzielone datą. Nad nimi nominał III. Pod spodem napis w trzech wierszach: GROS.ARGE TRIP.REGN POLONI (Grosz srebrny potrójny Królestwa Polskiego).

Na monecie władca starał się przedstawić określony program ideologiczny i propagandowy. Przede wszystkim był to wizerunek władcy katolickiego, obrońcy chrześcijaństwa, wojownika i sprawiedliwego króla.

Specyfikacja
Metal:
srebro
Stan zachowania:
bardzo piękny
Waga:
ok 2 g
Średnica:
20 mm
Kraj emisji:
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Nominał:
trojak
Rok emisji:
1614-1624

Tak, chcę skorzystać z tej specjalnej propozycji. Proszę o przesłanie oryginalnego srebrnego trojaka koronnego Zygmunta III Wazy w cenie jedynie 290 zł (+ 11,95 zł koszt pakowania i przesyłki). Przesyłka płatna za pobraniem u doręczyciela lub mogę wybrać również szybką płatność elektroniczną.

Mam 14 dni na zapoznanie się z tą monetą – przysługuje mi pełne prawo do zwrotu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już numizmatu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki z zestawem pokrywa zamawiający.

Nie ponoszę żadnego ryzyka – zakup ten nie wiąże się z dalszymi zobowiązaniami. Zamówienie obejmuje tylko opisany historyczny numizmat. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. 

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.