Najdroższa moneta Polski i Europy. Ściśle limitowana replika z cennego złota.
Najdroższa moneta Polski i Europy. Złota replika, na którą możesz sobie pozwolić.
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., Al Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, KRS: 0000241299,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50000 zł, NIP: 525-234-83-37, REGON: 140159953, BDO: 000498359
Najdroższa moneta Polski i Europy. Ściśle limitowana replika z cennego złota.
Najdroższa moneta Polski i Europy. Złota replika, na którą możesz sobie pozwolić.
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., Al Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, KRS: 0000241299,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50000 zł, NIP: 525-234-83-37, REGON: 140159953, BDO: 000498359