Srebrny trojak ryski Stefana Batorego:

Autentyczna moneta króla Polski, który pokonał Iwana Groźnego!

Stefan Batory - srebrny trojak ryski jednego z najbardziej poważanych władców elekcyjnych Polski!

Stefan Batory - srebrny trojak ryski jednego z najbardziej poważanych władców elekcyjnych Polski!

Twoja ocena będzie pierwsza!

0
  • cenne srebro sprzed blisko 450 lat,
  • wspaniały późnorenesansowy portret króla w zbroi,
  • autentyczna moneta władcy, który pokonał Iwana Groźnego,
  • broszura o życiu i mennictwie króla Stefana Batorego GRATIS.
Pojedynczy produkt Ostatnie sztuki
1 250 zł

Stefan Batory - jeden z najwybitniejszych władców Polski! 

Stefan Batory był księciem Siedmiogrodu. Obejmując tron polski i poślubiając Annę Jagiellonkę został drugim władcą elekcyjnym Rzeczpospolitej.

Okres panowania Stefana Batorego związany jest z ogólnoeuropejskim konfliktem zwanym Dominium Maris Baltici, czyli prób zdobycia dominacji w basenie Morza Bałtyckiego.

Rosja dążyła do opanowania bardzo ważnych strategicznie Inflant, które znajdowały się także w orbicie zainteresowań Rzeczpospolitej. Stąd trzy wyprawy Batorego przeciwko Moskwie i carowi Iwanowi Groźnemu (w latach: 1579, 1580 i 1581). W ich wyniku Polska odzyskała Inflanty, zaś Rosja straciła na 100 lat szansę na uzyskanie upragnionego dostępu do Bałtyku.

Stefan Batory zasłynął nie tylko jako doskonały dowódca. Przeprowadził szereg reform, których celem było wzmocnienie potęgi kraju. Chcąc pozyskać szlachtę, zrezygnował z części swoich uprawnień sądowych i powołał Trybunał Koronny (1578) oraz Trybunał Litewski (1581). Starając się uniezależnić od podatków uchwalanych przez szlachtę, stworzył piechotę wybraniecką (1578 r.) złożoną z chłopów z dóbr królewskich. Przeprowadził także szereg udanych reform monetarnych w kraju, łącząc systemy mennicze Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Król zmarł 12 grudnia 1586 r. w Grodnie i pochowany został w katedrze wawelskiej. Przez wielu historyków uważany jest za najwybitniejszego króla elekcyjnego Rzeczpospolitej.

Wraz z monetą unikatowy GRATIS!

Jednym z najpopularniejszych dzieł mistrza Jana Matejki jest obraz olejny "Stefan Batory pod Pskowem". Przedstawia poselstwo cara Iwana Groźnego do króla Polski Stefana Batorego, proszące o pokój.

Płótno dublażowe z obrazu Jana Matejki "Stefan Batory pod Pskowem" posłużyło konserwatorom do wzmocnienia dzieła podczas pierwszej, powojennej renowacji przeprowadzonej w latach 1945-1947. Swą rolę spełniało do roku 2013 r. kiedy to zostało usunięte i zastąpione nowym. Fragmenty starego lnianego płótna pocięto na fragmenty i sprzedawano jako „cegiełki” na dalszą konserwację zabytków Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jeden z takich indywidualnie numerowanych fragmentów otrzymają Państwo wraz z cennym trojakiem ryskim Stefana Batorego!

1 250 zł
Metal:
srebro
Waga:
ok. 2,32 g
Średnica:
ok. 20 mm
Kraj emisji:
Polska
Nominał:
trojak (3 grosze)
Rok emisji:
1581-1586
Stan zachowania :
bardzo piękny

Stefan Batory - jeden z najwybitniejszych władców Polski! 

Stefan Batory był księciem Siedmiogrodu. Obejmując tron polski i poślubiając Annę Jagiellonkę został drugim władcą elekcyjnym Rzeczpospolitej.

Okres panowania Stefana Batorego związany jest z ogólnoeuropejskim konfliktem zwanym Dominium Maris Baltici, czyli prób zdobycia dominacji w basenie Morza Bałtyckiego.

Rosja dążyła do opanowania bardzo ważnych strategicznie Inflant, które znajdowały się także w orbicie zainteresowań Rzeczpospolitej. Stąd trzy wyprawy Batorego przeciwko Moskwie i carowi Iwanowi Groźnemu (w latach: 1579, 1580 i 1581). W ich wyniku Polska odzyskała Inflanty, zaś Rosja straciła na 100 lat szansę na uzyskanie upragnionego dostępu do Bałtyku.

Stefan Batory zasłynął nie tylko jako doskonały dowódca. Przeprowadził szereg reform, których celem było wzmocnienie potęgi kraju. Chcąc pozyskać szlachtę, zrezygnował z części swoich uprawnień sądowych i powołał Trybunał Koronny (1578) oraz Trybunał Litewski (1581). Starając się uniezależnić od podatków uchwalanych przez szlachtę, stworzył piechotę wybraniecką (1578 r.) złożoną z chłopów z dóbr królewskich. Przeprowadził także szereg udanych reform monetarnych w kraju, łącząc systemy mennicze Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Król zmarł 12 grudnia 1586 r. w Grodnie i pochowany został w katedrze wawelskiej. Przez wielu historyków uważany jest za najwybitniejszego króla elekcyjnego Rzeczpospolitej.

Wraz z monetą unikatowy GRATIS!

Jednym z najpopularniejszych dzieł mistrza Jana Matejki jest obraz olejny "Stefan Batory pod Pskowem". Przedstawia poselstwo cara Iwana Groźnego do króla Polski Stefana Batorego, proszące o pokój.

Płótno dublażowe z obrazu Jana Matejki "Stefan Batory pod Pskowem" posłużyło konserwatorom do wzmocnienia dzieła podczas pierwszej, powojennej renowacji przeprowadzonej w latach 1945-1947. Swą rolę spełniało do roku 2013 r. kiedy to zostało usunięte i zastąpione nowym. Fragmenty starego lnianego płótna pocięto na fragmenty i sprzedawano jako „cegiełki” na dalszą konserwację zabytków Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jeden z takich indywidualnie numerowanych fragmentów otrzymają Państwo wraz z cennym trojakiem ryskim Stefana Batorego!

1 250 zł
Specyfikacja
Metal:
srebro
Waga:
ok. 2,32 g
Średnica:
ok. 20 mm
Kraj emisji:
Polska
Nominał:
trojak (3 grosze)
Rok emisji:
1581-1586
Stan zachowania :
bardzo piękny