45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Pamiątkowa emisja w cennym złocie!

W tym roku upływa 45 lat odkąd nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym zwiastujący wybór nowej głowy Kościoła. Chwilę potem padły słowa HABEMUS PAPAM! Nowym Biskupem Rzymu został nasz Wielki Rodak Karol Wojtyła, który przyjął imiona Jan Paweł II. Rozpoczął się jeden z najdłuższych dotąd pontyfikatów w historii i trzeci w dziejach Kościoła katolickiego.

16 października 1978 roku z balkonu Bazyliki św. Piotra w Rzymie kardynał Pericle Felici obwieścił wybór nowego papieża. Decyzją konklawe, na następcę Świętego Piotra został wybrany polski kardynał – pierwszy od 455 lat duchowny spoza Włoch. Już w swoim inauguracyjnym przemówieniu, wygłaszanym w języku włoskim, Karol Wojtyła zjednał sobie sympatię zgromadzonych wiernych, która z czasem przerodziła się w wielkie uwielbienie dla Papieża Polaka. 

Z tej okazji Skarbnica Narodowa wyemitowała cenną pamiątkę w hołdzie Ojcu Świętemu - złoty medal upamiętniający rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Tron Piotrowy:

  • w cennym 14-karatowym złocie
  • wybity w najwyższej jakości menniczej - stemplem lustrzanym

Awers numizmatu ukazuje Jana Pawła II na balkonie Bazyliki św. Piotra w Rzymie, w dniu powołania Go na Stolicę Piotrową.

Rewers medalu przedstawia herb papieski Jana Pawła II, daty ramowe 1920-2005 oraz napisy „Karol Wojtyła”  i „Jan Paweł II”.

pjpz_2209_swiety-krzyzyk

Wraz z numizmatem otrzymają Państwo replikę krzyżyka z I pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Do numizmatu dołączone są także: Certyfikat Autentyczności emisji oraz kopia archiwalnej fotografii Papieża Polaka, wykonana 16 października 1978 roku. Ukazuje ona pierwsze pozdrowienie wiernych przez nowo wybranego papieża. 

Specyfikacja
Stan zachowania:
menniczy
Stempel:
lustrzany
Metal:
złoto 14-karatów
Masa:
2 g
Średnica:
18 mm
Limitacja:
2 500 kolekcji

Najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Papieża Polaka upamiętnione w cennym złocie!

Medale wchodzące w skład papieskiej kolekcji "Jan Paweł II – droga do świętości" dokumentują najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Papieża Polaka Jana Pawła II. Wybito je w 14-karatowym złocie, w najwyższej jakości menniczej - stemplem lustrzanym!

Kolekcję "Jan Paweł II – droga do świętości" otwiera medal "Habemus Papam". W serii upamiętniono także inne ważne wydarzenia polskiego pontyfikatu, pamiątkę podróży apostolskich - „Papież Pielgrzym”, wzruszającą scenę nieudanej próby zamachu na Placu Świętego Piotra - "Papież Wybaczenia", aż po smutne wydarzenia z kwietnia 2005 roku, które zamknęły ten jakże istotny etap w życiu Polski, jej mieszkańców oraz całego Kościoła Katolickiego. 

Ponadto, w ramach kolekcjonowania, otrzymają Państwo W PREZENCIE:

  • Certyfikaty Autentyczności do każdego medalu
  • Kopie archiwalnych historycznych fotografii Jana Pawła II, przesyłane z każdym medalem
  • Piękną kasetę kolekcjonera i profesjonalną lupę numizmatyczną, dołączone do czwartej przesyłki
  • Świadectwo Własności i indywidualnie numerowaną tabliczkę z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem właściciela kolekcji, wysyłane na zkończenie serii

Jedynie 2500 kolekcjonerów na świecie wejdzie w posiadanie serii upamiętniającej pontyfikat największego Polaka w historii - Jana Pawła II. Tak niska limitacja nadaje tym wyjątkowym numizmatom wysoką wartość kolekcjonerską!

Tak, zamawiam kolekcję złotych medali "Jan Paweł II – droga do świętości". Pierwszy egzemplarz "Habemus Papam" otrzymam w cenie 495 zł (+12,95 zł koszt pakowania i przesyłki), zamiast ceny regularnej 990 zł. Pozostałe 19 medali otrzymam w ok. miesięcznych odstępach, każdy w cenie 990 zł (łączna cena tych 19 medali to 18810 zł). Do każdej dostawy zostanie doliczony koszt pakowania i przesyłki 12,95 zł.

Płatność za kolejne medale z kolekcji na podstawie faktury dołączonej do każdej przesyłki. Przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy, tj. prawo do zwrotu medalu oraz do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. Kolekcjonowanie mogę przerwać w każdym momencie - wystarczy, że poinformuję o tym Skarbnicę Narodową.

Zamówienie obejmuje tylko opisaną kolekcję. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przyjęcia oferty. Numizmaty zostaną wysłane w stanie mennicznym.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście. Wraz z przesyłką dostarczony zostanie wzór odstąpienia od umowy. 

Zwrotu przesyłki należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (zwrot na koszt zamawiającego). W przypadku odesłania opłaconego już numizmatu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej listownie, telefonicznie lub emailem. Procedura rozpatrywania reklamacji znajduje się w Regulaminie sklepu.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.