"CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO"
Legendarna pieśń upamiętniona na medalu
wybitym z czystego złota!

Nieopodal klasztoru na Monte Cassino spoczywają polscy żołnierze, którzy "ducha oddali Bogu, ciało Italii, a serce Polsce". W zbiorowej pamięci zapisał się nie tylko bój o benedyktyńskie wzgórze w 1944 roku. Do legendy przeszła pieśń, napisana spontanicznie podczas zdobywania klasztoru – "Czerwone Maki na Monte Cassino". Razem ze wspomnieniem brawurowego ataku żołnierzy gen. Władysława Andersa (1892-1970) i cmentarzem, na którym spoczywa ponad tysiąc osób, stanowi nierozerwalną, symboliczną triadę i jedną z najbardziej wymownych kart w najnowszych dziejach Polski.

Autorką medalu jest rzeźbiarka i medalierka Monika Molenda, która współpracuje z kilkoma europejskimi mennicami. Jej prace pokazywane były na kilkudziesięciu wystawach w Europie i USA. Artystka zdobyła między innymi Grand Prix w międzynarodowym konkursie na medal "Budapest 1956" i reprezentowała Polskę na VII Medalierskich Spotkaniach Wyszehradzkich.

Numizmat "Czerwone Maki na Monte Cassino" został wybity w czystym złocie próby 999/1000, w najwyższej jakości menniczej – stemplem lustrzanym.

Rewers medalu w centralnej części przedstawia wizerunek gen. Władysława Andersa oraz ruiny klasztoru na Monte Cassino z powiewającą polską flagą. Kompozycję uzupełniają maki, nawiązujące do kwiatów, które w czasie bitwy kwitły na wzgórzach. W otoku odczytać można pierwsze słowa refrenu pieśni "Czerwone Maki na Monte Cassino".

Na awersie widnieje orzeł w koronie na tle zapisu nutowego "Mazurka Dąbrowskiego". W otoku jest napis: "Polskie Pieśni Narodowe". Potwierdzeniem specyfikacji jest dołączony do numizmatu Certyfikat Autentyczności.

Tak, zamawiam złoty medal o masie 1,2 g „Czerwone maki na Monte Cassino” wraz z Certyfikatem Autentyczności w cenie 990 zł (+11,95 zł koszt pakowania i przesyłki). Zamówienie obejmuje tylko opisany medal. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przyjęcia oferty. Numizmat zostanie wysłany w stanie menniczym.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Wraz z przesyłką dostarczony zostanie wzór odstąpienia od umowy.

Zwrotu przesyłki należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (zwrot na koszt zamawiającego). W przypadku odesłania opłaconego już numizmatu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej listownie, telefonicznie lub emailem. Procedura rozpatrywania reklamacji znajduje się w Regulaminie sklepu.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.

Specyfikacja
Stan zachowania:
menniczy
Stempel:
lustrzany
Metal:
złoto 999/1000
Masa:
1,2 g
Średnica:
18 mm
Limitacja:
5000 egzemplarzy