Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty


W ostatnim czasie z niepokojem zauważyliśmy wzmożoną aktywność na rynku monet okolicznościowych i medali spółki posługującej się nazwą „Narodowy Skarbiec”. Ostrzegamy przed tym podmiotem, próbującym podszywać się w sposób nieuczciwy pod ofertę Skarbnicy Narodowej.

Informujemy, że Skarbnica Narodowa nie ma żadnych związków z podmiotem używającym nazwy „Narodowy Skarbiec” – spółką „Tryton Finanse spółka z o.o.” z siedzibą w Tarnowskich Górach. Wezwaliśmy już ww. firmę do zaprzestania używania nazwy „Narodowy Skarbiec”, zbliżonej do nazwy naszej firmy.

W naszym przekonaniu nazwa „Narodowy Skarbiec” celowo wprowadza w błąd co do związków z naszą spółką, a w konsekwencji może prowadzić do nieuzasadnionych roszczeń niezadowolonych klientów Tryton Finanse wobec Skarbnicy Narodowej.

Ponadto ww. spółka z naruszeniem przysługujących nam praw autorskich bezprawnie korzysta ze zdjęć numizmatów Skarbnicy Narodowej przy publikacji reklam własnych produktów w Internecie.

W związku z tymi naruszeniami podejmujemy prawem przewidziane działania zmierzające do ochrony naszych interesów.      
Informujemy również, że Narodowy Bank Polski złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez „Narodowy Skarbiec”, w związku z bezprawnym wykorzystywaniem pod nazwą "Narodowy Skarbiec" wzoru, nazwy i innych elementów emitowanych przez NBP banknotów.

Zważywszy powyższe, ostrzegamy Państwa przed korzystaniem z usług świadczonych nieuczciwie pod szyldem „Narodowy Skarbiec”.