10 groszy z 1840 r.
– moneta dziesięciogroszowa Królestwa Kongresowego wybita po Powstaniu Listopadowym.


Po utracie przez Polskę niepodległości na ziemiach Królestwa Polskiego kontrolowanego przez cara kontynuowano emisję złotego. Pieniądze nosiły carskiego, czarnego, dwugłowego orła z białym polskim orłem na piersi. Wśród nich były nominały od 1 grosza polskiego aż do 50 złotych polskich.

Wiara w sukces Powstania Listopadowego spowodowała, że zmieniono wyobrażenia srebrnych monet. Na monetach pojawiła się ukoronowana tarcza herbowa, a na niej polski Orzeł i litewska Pogoń. Przegrany zryw narodowo-wyzwoleńczy oznaczał jednak powrót do rosyjskiego systemu monetarnego. Na monetach wybitych po Powstaniu, tarcza z herbem Królestwa została przeniesiona na skrzydło orła, co było przejawem początków rusyfikacji.

Dzesięciogroszówki bito z rocznikiem 1835-1840 w trakcie panowania Mikołaja I Romanowa. Jest to ostatnia moneta o całkowicie polskiej legendzie przed reformą walutową Władysława Grabskiego czyli po powtórnym wprowadzeniu złotego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
 
Na awersie monety umieszczono dwugłowego orła cesarstwa rosyjskiego z trzema koronami, w prawej łapie trzyma miecz i berło, w lewej jabłko królewskie, na piersi tarcza herbowa ze Św. Jerzym na koniu powalającym smoka, wokół tarczy łańcuch z krzyżem Św. Andrzeja, na skrzydłach orła sześć tarcz z herbami – z lewej strony Kazania, Astrachania, Syberii, z prawej strony Królestwa Polskiego, Krymu i Wielkiego Księstwa Finlandii. Na dole, po obu stronach ogona orła, znajduje się znak mennicy w Warszawie – litery M W.

Na rewersie znajduje się nominał - 10 groszy, poniżej napis „GROSZY”, a pod nim rok bicia 1840.

Specyfikacja
Metal:
srebro
Jakość:
bardzo piękny lub znakomity
Waga:
2,9 g
Średnica:
19 mm
Kraj emisji:
Królestwo Kongresowe (Rosja)
Nominał:
10 groszy
Rok emisji:
1840

Tak, chcę skorzystać z tej specjalnej propozycji. Proszę o przesłanie oryginalnej srebrnej dziesięciogroszówki z 1840 r. w cenie jedynie 299 zł (+ 11,95 zł koszt pakowania i przesyłki). Przesyłka płatna za pobraniem u doręczyciela lub mogę wybrać również szybką płatność elektroniczną.

Mam 14 dni na zapoznanie się z tą monetą – przysługuje mi pełne prawo do zwrotu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już numizmatu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki z zestawem pokrywa zamawiający.

Nie ponoszę żadnego ryzyka – zakup ten nie wiąże się z dalszymi zobowiązaniami. Zamówienie obejmuje tylko opisany historyczny numizmat. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. 

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.