Numizmatyka – kolekcjonerskie monety złote i srebrne dostępne w sklepie numizmatycznym

Zaloguj

Moje konto:

801 811 800
Koszyk jest pusty

200. rocznica opracowania konstytucji USA:

kolekcjonerski zestaw 5 znaczków amerykańskich!

Znaczek Preambuła konstytucji USA

Twoja ocena będzie pierwsza!

0
  • 200. rocznica opracowania konstytucji USA,
  • kolekcjonerski zestaw 5 znaczków amerykańskich,
  • stan nieobiegowy emisji.
Pojedynczy produkt Ograniczona dostępność
99 zł

W 1787 r. powstała konstytucja Stanów Zjednoczonych (weszła w życie w 1789 r.), najważniejszy dokument określający ustrój polityczny i prawny USA oraz wzór ustaw zasadniczych wielu innych demokratycznych krajów. Dokument ten powstał w efekcie dążeń emancypacyjnych Amerykanów i toczącej się w latach 1775-1783 wojny o niepodległość. W walkach przeciwko kolonialnej dominacji Anglików swój udział mieli także Polacy a wśród nich poczesne miejsce zajął bohater dwóch kontynentów Tadeusz Kościuszko.

Z okazji 200. rocznicy opracowania konstytucji Stanów Zjednoczonych - pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej na świecie - poczta USA wydała w 1987 r. zestaw pięciu znaczków pocztowych. Na każdym z nich umieszczono fragment preambuły konstytucji USA.

Pierwszy z wyemitowanych kolekcjonerskich znaczków informuje o dwusetnej rocznicy opracowania dokumentu
1787-1987. Kolejne przytaczają jej pierwsze wersy umieszczone w preambule:

- We the people of the United States, in order to form a more perfect Union (My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię),
- Establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare (ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt),
- And secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity (oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności),
- Do ordain and establish this Constitution for the United States of America (wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych niniejszą konstytucję).

99 zł
Emitent:
USA
Nominał:
22 centy (każdy ze znaczków)
Rok emisji:
1987
Stan zachowania:
znaczki nieobiegowe (MNH)
Materiał:
papier
Wymiary:
44 x 22 mm (każdy ze znaczków)

W 1787 r. powstała konstytucja Stanów Zjednoczonych (weszła w życie w 1789 r.), najważniejszy dokument określający ustrój polityczny i prawny USA oraz wzór ustaw zasadniczych wielu innych demokratycznych krajów. Dokument ten powstał w efekcie dążeń emancypacyjnych Amerykanów i toczącej się w latach 1775-1783 wojny o niepodległość. W walkach przeciwko kolonialnej dominacji Anglików swój udział mieli także Polacy a wśród nich poczesne miejsce zajął bohater dwóch kontynentów Tadeusz Kościuszko.

Z okazji 200. rocznicy opracowania konstytucji Stanów Zjednoczonych - pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej na świecie - poczta USA wydała w 1987 r. zestaw pięciu znaczków pocztowych. Na każdym z nich umieszczono fragment preambuły konstytucji USA.

Pierwszy z wyemitowanych kolekcjonerskich znaczków informuje o dwusetnej rocznicy opracowania dokumentu
1787-1987. Kolejne przytaczają jej pierwsze wersy umieszczone w preambule:

- We the people of the United States, in order to form a more perfect Union (My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię),
- Establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare (ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt),
- And secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity (oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności),
- Do ordain and establish this Constitution for the United States of America (wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych niniejszą konstytucję).

99 zł
Specyfikacja
Emitent:
USA
Nominał:
22 centy (każdy ze znaczków)
Rok emisji:
1987
Stan zachowania:
znaczki nieobiegowe (MNH)
Materiał:
papier
Wymiary:
44 x 22 mm (każdy ze znaczków)