W tym roku minęła 530 rocznica koronacji na króla Polski Jana Olbrachta, monarchy, za panowania którego powstała nazwa naszej waluty. Władca niestety wsławił się głównie ustępstwami wobec szlachty, co zresztą było przesłanką, aby właśnie jego wybrać na tron.

Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem unifikacji trzech obszarów, na których obowiązywały różne systemy prawne, administracyjne i walutowe. Od samego początku dyskutowano o reformach usprawniających finanse publiczne, ale przez pierwszych pięć lat rynek finansowy opierał się na dość...

Starożytni Rzymianie szczególną uwagę poświęcali triumfalnym wieńcom. Rzymski pisarz Pliniusz w „Historii naturalnej”, będącej dla ówczesnych prawdziwą encyklopedią, zauważa, że lud nie znał innych wieńców, jak tylko wojenne. Oczywiście najsłynniejszym wieńcem zwycięskim był ten laurowy, zwany triumfalnym.

Humanium Metal to kruszec bardzo rzadki i trudniejszy do zdobycia niż złoto i srebro. Pochodzi z recyklingu nielegalnej broni pozyskanej z regionów dotkniętych przemocą zbrojną. Dochody uzyskane ze sprzedaży Humanium Metal są przeznaczane na akcje niszczenia broni, opiekę zdrowotną, edukację i rozwój osób, które ucierpiały na skutek przemocy z...