Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pamiątkowy medal w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

Kolekcjonerska emisja z okazji beatyfikacji Prymasa Polski

Twoja ocena będzie pierwsza!

0
  • Pamiątka beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Artyzm i szczegóły detali
  • Karta historyczna z wizerunkiem Prymasa Tysiąclecia
Pojedynczy produkt Ograniczona dostępność
29 zł

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pamiątkowa emisja w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

Ksiądz biskup Stefan Wyszyński został wybrany Prymasem Polski 22 października 1948 roku, w trudnych dla kraju i Kościoła czasach. 

W okresie rodzącej się "Solidarności" pozostawał rzecznikiem równowagi i pokoju społecznego. Zatroskany o pokój w ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał do odpowiedzialności. Wspierał opozycję demokratyczną i wolne związki zawodowe, a podczas solidarnościowego zrywu przyczynił się do zachowania spokoju społecznego.

Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

Awers medalu przedstawia kardynała Stefana Wyszyńskiego skupionego na modlitwie. W otoku widnieje napis: BEATYFIKACJA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO oraz data: 12.09.2021.

Rewers ukazuje wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, poniżej zaś umieszczono fragment zawołania biskupiego – SOLI DEO (JEDYNEMU BOGU).

Wraz z numizmatem przysłana jest Karta historyczna z wizerunkiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do bezpiecznej i efektownej prezentacji emisji służy specjalna welwetowa sakiewka.

Autentyczność medalu gwarantuje Certyfikat sygnowany przez Skarbnicę Narodową.

29 zł
Stan zachowania:
menniczy
Metal:
miedzionikiel
Masa:
12 g
Średnica:
30 mm

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pamiątkowa emisja w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

Ksiądz biskup Stefan Wyszyński został wybrany Prymasem Polski 22 października 1948 roku, w trudnych dla kraju i Kościoła czasach. 

W okresie rodzącej się "Solidarności" pozostawał rzecznikiem równowagi i pokoju społecznego. Zatroskany o pokój w ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał do odpowiedzialności. Wspierał opozycję demokratyczną i wolne związki zawodowe, a podczas solidarnościowego zrywu przyczynił się do zachowania spokoju społecznego.

Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

Awers medalu przedstawia kardynała Stefana Wyszyńskiego skupionego na modlitwie. W otoku widnieje napis: BEATYFIKACJA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO oraz data: 12.09.2021.

Rewers ukazuje wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, poniżej zaś umieszczono fragment zawołania biskupiego – SOLI DEO (JEDYNEMU BOGU).

Wraz z numizmatem przysłana jest Karta historyczna z wizerunkiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do bezpiecznej i efektownej prezentacji emisji służy specjalna welwetowa sakiewka.

Autentyczność medalu gwarantuje Certyfikat sygnowany przez Skarbnicę Narodową.

29 zł
Specyfikacja
Stan zachowania:
menniczy
Metal:
miedzionikiel
Masa:
12 g
Średnica:
30 mm