Panowanie ostatniego z Wazów na tronie Polski to czas naznaczony konfliktami zbrojnymi, zniszczeniami wojennymi i kłopotami na rynku finansowym. Wysokie koszty prowadzenia wojen wymuszały reformy skarbowe - po ponad 200 latach przerwy mennice zaczęły bić drobną monetę: orty, szóstaki, trojaki, czy grosze.

Awers szóstaka (6 groszy) przedstawia 
ukoronowane popiersie króla w prawo. Władca ukazany jest w ciekawy i rzadko spotykany na polskich monetach sposób - w zbroi i ozdobnym płaszczu. Ma to wydźwięk propagandowy, króla jawi się tu jako obrońca kraju i wiary katolickiej.  

Rewers ukazuje trzy tarcze herbowe: Polski, Litwy i Wazów pod koroną królewską, oraz oznaczenie nominału: VI (szóstak). W otoku zapisano nominał słownie: GROS[sus] ARGE[ntus] SEX[tens] REG[ni] POL[oniae] (Grosz srebrny poszóstny Królestwa Polskiego).

Warto zaznaczyć, że dla srebrnych szóstaków obowiązywała wysoka próba kruszcu 875/1000.

Moneta znajduje się w magnetycznej kapsule w eleganckiej drewnianej szkatułce. Do numizmatu dołączona jest GRATIS interesująca i bogato ilustrowana broszura o życiu i mennictwie króla Jana Kazimierza Wazy!

Specyfikacja
Emitent:
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Władca:
Jan Kazimierz Waza
Nominał:
szóstak
Lata emisji:
1650-1668
Stan zachowania:
bardzo piękny
Metal:
srebro
Masa:
3,02 g
Średnica:
24,9 mm

Jan Kazimierz Waza był królem Polski w latach 1648-1668.

Jego panowanie naznaczone było pasmem konfliktów wewnętrznych i wojen. W 1648 r. wybuchło na Ukrainie powstanie Chmielnickiego. Jego prośba do Moskwy o wsparcie doprowadziło do wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667. Ta zbiegła się z „potopem” z lat 1655-1660, największym najazdem Szwedów na ziemie polskie, który zrujnował kraj. Autorytet króla podkopał rokosz Jerzego Lubomirskiego z 1665 r.

Monarcha, próbując zaradzić problemom, przeprowadził reformy monetarne i przyczynił się do wprowadzenia pieniądza o obniżonej co prawda wartości, ale ratującego kraj przed bankructwem. To za jego panowania złoty polski, dotychczas obrachunkowy, pojawił się po raz pierwszy w postaci monety.

Rozgoryczony niepowodzeniami władca abdykował w 1668 r.

Tak, zamawiam oryginalnego srebrnego szóstaka koronnego Jana Kazimierza Wazy w cenie jedynie 550 zł (koszt pakowania i przesyłki - GRATIS). Zamówienie obejmuje tylko opisaną monetę. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przyjęcia oferty. Numizmat zostanie wysłany w bardzo pięknym stanie zachowania. 

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Wraz z przesyłką dostarczony zostanie wzór odstąpienia od umowy. 

Zwrotu przesyłki należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (zwrot na koszt zamawiającego). W przypadku odesłania opłaconego już numizmatu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej listownie, telefonicznie lub emailem. Procedura rozpatrywania reklamacji znajduje się w Regulaminie sklepu.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.