W trakcie posiedzenia Komitetu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli zaprezentowano medale upamiętniające 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja.

W maju, w czasie spotkania wojskowych pełniących najwyższe funkcje w NATO, Przedstawicieli Wojskowych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej wręczono uczestnikom przetłumaczony na angielski tekst Konstytucji 3 Maja oraz medale upamiętniające ustawę zasadniczą, które dla Skarbnicy Narodowej zaprojektował Robert Kotowicz.  

Inicjatorem akcji było Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, które w ten sposób zaprezentowało wojskowym z sojuszniczych krajów jedną z najbardziej postępowych ustaw zasadniczych czasów oświecenia.

Medale przekazane przez Skarbnicę Narodową mają dla nas szczególne znaczenie, gdyż obok wymiaru symbolicznego mają również wartość wizerunkową. Możliwość zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO medalu zaprojektowanego z najwyższą starannością przez Pana Roberta Kotowicza było ogromną radością - napisał generał broni Janusz Adamczak, Polski Przedstawiciel Wojskowy przy KW NATO i UE - Życzę sukcesów i powodzenia w upowszechnianiu oraz promocji najważniejszych wydarzeń i osób z historii Polski. Państwa postawa jest dla mnie źródłem inspiracji i wzorem działania. 

O medalu

230 lat temu uchwaliliśmy Konstytucję 3 Maja, pierwszą konstytucję w Europie, która wprowadziła wolność religijną i trójpodział władzy, zlikwidowała osławione „liberum veto”, a także wzmocniła mieszczaństwo.

W rocznicę tego wydarzenia Skarbnica Narodowa przygotowała bezpłatny medal pamiątkowy dla każdego Polaka, który można zamówić na stronie: https://www.skarbnicanarodowa.pl/konstytucja3maja