Stefan Batory - jeden z najwybitniejszych władców Polski! 

Stefan Batory był księciem Siedmiogrodu. Obejmując tron polski i poślubiając Annę Jagiellonkę został drugim władcą elekcyjnym Rzeczpospolitej.

Okres panowania Stefana Batorego związany jest z ogólnoeuropejskim konfliktem zwanym Dominium Maris Baltici, czyli prób zdobycia dominacji w basenie Morza Bałtyckiego.

Rosja dążyła do opanowania bardzo ważnych strategicznie Inflant, które znajdowały się także w orbicie zainteresowań Rzeczpospolitej. Stąd trzy wyprawy Batorego przeciwko Moskwie i carowi Iwanowi Groźnemu (w latach: 1579, 1580 i 1581). W ich wyniku Polska odzyskała Inflanty, zaś Rosja straciła na 100 lat szansę na uzyskanie upragnionego dostępu do Bałtyku.

Stefan Batory zasłynął nie tylko jako doskonały dowódca. Przeprowadził szereg reform, których celem było wzmocnienie potęgi kraju. Chcąc pozyskać szlachtę, zrezygnował z części swoich uprawnień sądowych i powołał Trybunał Koronny (1578) oraz Trybunał Litewski (1581). Starając się uniezależnić od podatków uchwalanych przez szlachtę, stworzył piechotę wybraniecką (1578 r.) złożoną z chłopów z dóbr królewskich. Przeprowadził także szereg udanych reform monetarnych w kraju, łącząc systemy mennicze Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Król zmarł 12 grudnia 1586 r. w Grodnie i pochowany został w katedrze wawelskiej. Przez wielu historyków uważany jest za najwybitniejszego króla elekcyjnego Rzeczpospolitej.

Wraz z monetą unikatowy GRATIS!

Jednym z najpopularniejszych dzieł mistrza Jana Matejki jest obraz olejny "Stefan Batory pod Pskowem". Przedstawia poselstwo cara Iwana Groźnego do króla Polski Stefana Batorego, proszące o pokój.

Płótno dublażowe z obrazu Jana Matejki "Stefan Batory pod Pskowem" posłużyło konserwatorom do wzmocnienia dzieła podczas pierwszej, powojennej renowacji przeprowadzonej w latach 1945-1947. Swą rolę spełniało do roku 2013 r. kiedy to zostało usunięte i zastąpione nowym. Fragmenty starego lnianego płótna pocięto na fragmenty i sprzedawano jako „cegiełki” na dalszą konserwację zabytków Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jeden z takich indywidualnie numerowanych fragmentów otrzymają Państwo wraz z cennym trojakiem ryskim Stefana Batorego!

Specyfikacja
Metal:
srebro
Waga:
ok. 2,32 g
Średnica:
ok. 20 mm
Kraj emisji:
Polska
Nominał:
trojak (3 grosze)
Rok emisji:
1581-1586
Stan zachowania :
bardzo piękny

Tak, chcę skorzystać z tej specjalnej propozycji. Proszę o przesłanie srebrnego trojaka ryskiego Stefana Batorego w cenie jedynie 1250 zł (koszty pakowania i przesyłki GRATIS!). Przesyłka płatna za pobraniem u doręczyciela lub mogę wybrać również szybką płatność elektroniczną.

Mam 14 dni na zapoznanie się z tą monetą – przysługuje mi pełne prawo do zwrotu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już produktu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki z zestawem pokrywa zamawiający.

Nie ponoszę żadnego ryzyka – zakup ten nie wiąże się z dalszymi zobowiązaniami. Zamówienie obejmuje tylko opisany numizmat w stanie bardzo pięknym. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. 

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.