Godło narodowe Rzeczpospolitej Polskiej 

W ciągu tysiąca lat motyw orła białego kształtował dzieje naszego kraju. Podczas koronacji Przemysława II w 1295 r. królewski ptak został wyniesiony do rangi herbu Królestwa Polskiego. Był znakiem, który łączył wszystkich Polaków i którego należało z całą mocą bronić. Medal upamiętniający historię godła narodowego to jeden z 5 wchodzących w skład zestawu Symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej.

W podziękowaniu za to, że są Państwo z nami oferujemy pierwszy egzemplarz z 50% rabatem. Korzystając z dzisiejszej oferty mogą Państwo nabyć medal "Godło narodowe Rzeczpospolitej Polskiej" w cenie 49,50 zł (zamiast ceny regularnej 99 zł).

To blisko 50 zł oszczędności. Ponadto pakowanie i przesyłka GRATIS - koszt poniesie Skarbnica Narodowa.

Uzupełnij swój folder o medale
upamiętniające polskie symbole narodowe!

Zestaw Symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej to wspaniała pamiątka dla każdego Polaka. Medale zainspirowane historią Polski przywołują pamięć o tych, którzy tworzyli naszą narodową tożsamość, wielkość kraju oraz bronili jego granic i niepodległości.

Obok godła narodowego, w jego skład wchodzą jeszcze 4 emisje upamiętniające historię polskiej flagi, hymnu narodowego, najwyższego odznaczenia wojskowego oraz dewizy Sił Zbrojnych RP. Wszystkie medale posiadają wspólny rewers, na którym ukazana jest postać Polonii. Oddają jej honory trzej jeźdźcy, średniowieczny rycerz oraz dwaj ułani.

Posiadanie tej niezwykłej serii medalierskiej to powód do dumy i satysfakcji. Każdy medal jest platerowany czystym złotem (próba 999/1000) oraz ozdobiony barwnym tampondrukiem.

Gwarantujemy stałą cenę numizmatów (99 zł za egz. + 11,95 zł koszt pakowania i przesyłki). Zakupy w Skarbnicy Narodowej są bezpieczne - przesyłki będą dostarczane do skrzynki pocztowej. Jeśli jakiś medal nie spotka się z Państwa uznaniem, mogą go Państwo zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania.

W ramach zestawu wszystkie akcesoria W PREZENCIE:

  • wysokiej jakości kapsuły ochronne,
  • Certyfikaty Autentyczności każdego numizmatu oraz Świadectwo Własności zestawu,
  • materiały z informacjami historycznymi na temat każdego upamiętnionego motywu,
  • folder kolekcjonerski do efektownej ekspozycji cennego zbioru.

Bogata symbolika medali inspirowanych historią Polski

Godło narodowe Rzeczpospolitej Polskiej

Orzeł Biały od dziesięciu wieków stanowi signum państwowoprawne. Świadectwem jego znaczenia w życiu publicznym było umieszczenie go na chorągwiach, a przede wszystkim na pieczęciach królewskich. Orzeł Biały sankcjonował wszelkie urzędowe druki, jak np. konstytucje sejmowe. Po utracie niepodległości władze zaborcze starały się usuwać ten symbol polskości z przestrzeni publicznej. Został przywrócony w 1916 r. na markach polskich emitowanych przez władze niemieckie na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego. Ustawa sejmowa z 1919 r. uznała Orła Białego w koronie za oficjalne godło państwowe Rzeczpospolitej Polskiej.

Na awersie pamiątkowego medalu widnieje od lewej orzeł Kazimierza Wielkiego, orzeł Władysława Jagiełły i orzeł Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1919-1927. Pośrodku barwny nadruk godła II Rzeczpospolitej.

Flaga narodowa Rzeczpospolitej Polskiej

Kronikarz Jan Długosz w opisie bitwy grunwaldzkiej wspominał o wielkiej chorągwi polskiej, na której widniał misternie wyszyty orzeł biały w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, na czerwonym tle, jako godło całego kraju. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów sztandar państwowy składał się zazwyczaj z trzech pasów, dwóch czerwonych na górze i na dole, przedzielonych białym, na którym widniał wielopolowy herb państwowy. Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r. ustanowił biało-czerwoną kokardę narodową, "pod którą winni się łączyć Polacy". Oficjalną barwę oraz kształt flagi narodowej przyjął sejm ustawodawczy w 1919 r.

Awers emisji zdobią od lewej trzy chorągwie. Królestwa Polskiego z czasów Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów z 1553 r. Pośrodku barwny nadruk flagi narodowej. 

Hymn narodowy Rzeczpospolitej Polskiej

Pieśnią bojową średniowiecznego rycerstwa polskiego była Bogurodzica. Śpiewano ją m.in. na polach Grunwaldu w 1410 r. W ciągu następnych wieków stała się hymnem państwowym. W 1797 r. Józef Wybicki ułożył słowa Mazurka Dąbrowskiego, zwanego także pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Wzruszony widokiem polskich mundurów i polską mową rozbrzmiewającą w Reggio nell'Emilia zapisał słynne słowa Jeszcze Polska nie umarła… Utwór, pełen nadziei na odzyskanie niepodległości, zyskał w XIX w. wielką popularność. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności uznano go za hymn państwowy. Obowiązującą wersję tekstu opublikowano w 1927 r.

Pierwsza strona medalu przedstawia od góry werset Bogurodzicy, poniżej zapis nutowy Mazurka Dąbrowskiego oraz stronę tytułową Roty. W kolorze nadruk z nazwą hymnu. 

Dewiza Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

W 1802 r. Napoleon ustanowił order Legii Honorowej, najwyższe francuskie odznaczenie. Jego dewizą były słowa Honor i Ojczyzna, które umieszczano na sztandarach wojskowych. Zwyczaj ten przyjął się także w odrodzonym wojsku polskim, co regulowała ustawa z 1919 r. Prezydent Władysław Raczkiewicz, dekretem z 15 października 1943 r., przed słowami Honor i Ojczyzna umieścił słowo Bóg. W 1993 r. zatwierdzono oficjalnie przyjęty podczas II wojny wzór dewizy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Od tamtego momentu, na sztandarach, pośrodku krzyża kawalerskiego widnieje napis: Bóg, Honor, Ojczyzna otoczony wieńcem laurowym.

Awers numizmatu zdobi od lewej Krzyż Walecznych oraz dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna w otoku z wieńca laurowego. W tle barwne wstęgi Krzyża Walecznych z 1920 r. oraz Orderu Virtuti Militari. 

Najwyższe odznaczenie wojenne Rzeczpospolitej Polskiej

Order Virtuti Militari został ustanowiony podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. w obronie Konstytucji 3 Maja. Na ziemie Rzeczpospolitej wkroczyły wojska carycy Katarzyny II. Pretekstem do interwencji była pomoc dla zdradzieckich konfederatów targowickich, którzy dążyli do obalenia ustroju wprowadzonego przez Sejm Wielki. Armia polska, dowodzona m.in. przez ks. Józefa Poniatowskiego próbowała stawić opór. Pomimo przewagi rosyjskiej odniosła zwycięstwo w bitwie pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 r. Dla upamiętnienia tego faktu król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari, którym, jako pierwszego, odznaczył swego bratanka Józefa. Uhonorował też piętnastu innych oficerów, w tym Tadeusza Kościuszkę.

Na medalu widnieje w tle awers Gwiazdy Orderowej Virtuti Militari oraz rewers medalu Virtuti Militari z 1792 r. Pośrodku barwny nadruk z awersem Krzyża Wielkiego Virtuti Militari i wstęgą.

Wspólnym dla wszystkich emisji z zestawu motywem rewersu jest postać Polonii z Orderem Virtuti Militari i mieczem. Oddają jej honory trzej jeźdźcy: średniowieczny rycerz oraz dwaj ułani, pierwszy z czasów Księstwa Warszawskiego, drugi z okresu międzywojennego.

Specyfikacja
Uszlachetnienie:
24-karatowe złoto
Zdobienie:
Barwny tampondruk
Metal:
Miedzionikiel
Jakość:
Najwyższa mennicza
Waga:
26 g
Średnica:
40 mm
Kraj emisji:
Polska
Rant :
Gładki

Tak, zamawiam kolekcję medali platerowanych czystym złotem "Symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej". Pierwszy egzemplarz „Godło narodowe Rzeczpospolitej Polskiej" otrzymam w cenie 49,50 zł (+12,95 zł koszt pakowania i przesyłki), zamiast ceny regularnej 99 zł. Pozostałe 4 medale będę otrzymywać w ok. miesięcznych odstępach, każdy w cenie 99 zł (łączna cena tych 4 medali to 396 zł). Do każdej dostawy zostanie doliczony koszt pakowania i przesyłki 12,95 zł.

Płatność za kolejne medale z kolekcji na podstawie faktury dołączonej do każdej przesyłki. Przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy, tj. prawo do zwrotu sztabki oraz do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. Kolekcjonowanie mogę przerwać w każdym momencie - wystarczy, że poinformuję o tym Skarbnicę Narodową.

Zamówienie obejmuje tylko opisaną kolekcję. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przyjęcia oferty. Numizmaty zostaną wysłane w stanie menniczym.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Wraz z przesyłką dostarczony zostanie wzór odstąpienia od umowy.

Zwrotu przesyłki należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (zwrot na koszt zamawiającego). W przypadku odesłania opłaconego już numizmatu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej listownie, telefonicznie lub emailem. Procedura rozpatrywania reklamacji znajduje się w Regulaminie sklepu.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.