W hołdzie bohaterom Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Najważniejsze postaci i wydarzenia II Wojny na srebrnych medalach pamiątkowych

Polacy w II Wojnie Światowej

  • Danuta Siedzikówna ps. „Inka” po raz pierwszy upamiętniona na medalu
  • Czyste srebro(999/1000)
  • Najwyższa jakość mennicza
Rodzaj: Kolekcja
Ilość: Pełna dostępność
Cena: 499 zł

Legendarna sanitariuszka „Inka” po raz pierwszy upamiętniona na srebrnym medalu

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To święto żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy stawiali opór próbie sowietyzacji Polski.

Jednym z żołnierzy wyklętych była legendarna sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej – Danuta Siedzikówna ps. „Inka”. W 2016 r. mija 70. rocznica śmierci „Inki”, dlatego jej popiersie znajduje się na srebrnym medalu pamiątkowym.

Ten medal to przywrócenie pamięci o tych, którzy pozostali niezłomni, do końca wierni złożonej przysiędze żołnierskiej.

Cena: 499 zł
Specyfikacja
Metal:
Srebro (999/1000)
Jakość:
Stan menniczy, stempel lustrzany
Waga:
ok. 26 g
Średnica:
40 mm
Kraj emisji:
Polska
Limitacja:
10 000 kolekcji

W hołdzie bohaterom – kolekcja ilustrowana archiwaliami z Muzeum Wojska Polskiego

„Polacy w II wojnie światowej” – upamiętnienie najważniejszych postaci i wydarzeń na srebrnych medalach pamiątkowych. W ramach serii kolekjonerzy otrzymują gratis:

  • Certyfikaty Autentyczności gwarantujące wykonanie medali z cennego srebra,
  • do każdego medalu reprodukcje dokumentów historycznych ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
  • świadectwo własności z indywidualnym numerem kolekcji,
  • klaser do przechowywania certyfikatów,
  • szkatuła do ekspozycji medali.

Seria „Polacy w II wojnie światowej” składa się z medali wykonanych z czystego srebra, w najwyższej jakości menniczej – stemplem lustrzanym.  Seria ta jest ściśle limitowana – tylko 10 000 kompletnych kolekcji, co dodatkowo podnosi jej wartość.

Kolekcja ta jest poświęcona największym polskim bohaterom i wydarzeniom z okresu II wojny światowej. Znajdują się w niej m.in. medale: Powstanie Warszawskie, „Cichociemni”, „Armia Krajowa”, „Likwidacja inteligencji”, „Zdobycie Monte Casino”.

Tak, chcę rozpocząć zbieranie srebrnych medali pamiątkowych "Polacy w II Wojnie Światowej". W celu zapoznania się przez 14 dni z pierwszym medalem z kolekcji: "Żołnierze Wyklęci", zamawiam go w cenie 499 zł bez dodatkowych opłat za pakowanie i przesyłkę. Nie muszę wpłacać teraz pieniędzy, przesyłka będzie płatna za pobraniem u doręczyciela.

Jeżeli zatrzymam ten pamiątkowy medal, będę otrzymywać ok. raz w miesiącu dalsze medale z tej otwartej (tj. bez określonej z góry liczby medali) kolekcji, każdy w cenie 499 zł. Do każdej przesyłki zostanie doliczony koszt pakowania i przesyłki 9,95 zł. Kolejne medale z kolekcji są płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku. Rachunek jest dołączony do każdej przesyłki. Kolekcjonowanie mogę przerwać w każdym momencie – wystarczy poinformować o tym Skarbnicę Narodową.

Mam 14 dni na zapoznanie się z każdym medalem. Przysługuje mi pełne prawo do zwrotu medalu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już medalu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki pokrywa zamawiający.

Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Numizmat zostanie wysłany w idealnym stanie mennicznym.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach Współpracy.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.