Moneta, która fascynuje bogactwem symboli!

Unikalny srebrny denar sprzed ponad 500 lat przypomina nam dziś, że kult Najświętszej Maryi Panny stanowi fundament naszej europejskiej cywilizacji. Spaja rodziny i narody. Moneta wybita przez węgierskiego króla, która jest również droga sercu Polaka.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek ukoronowanej Madonny z Dzieciątkiem Jezus. Węgrzy od zarania dziejów czcili Najświętszą Marię Pannę jako patronkę kraju. Królowie tradycyjnie składali przysięgę koronacyjną pod jej świętym obrazem.

Awers ukazuje zaś czteroczęściową tarczę węgierską, widzimy na niej kolejno: pasy Árpádów, krzyż patriarchalny, głowę lamparta dalmatyńskiego oraz czeskiego lwa.

Tak o związkach narodu węgierskiego z kultem maryjnym pisał święty Jan Paweł II:

Wizerunki św. Stefana ukazują go, jak trzymając w dłoniach świętą koronę, poświęca królestwo i swój naród Wielkiej Pani Węgrów. Temu aktowi oddania naród węgierski pozostaje do dziś tak głęboko wierny, że kult maryjny stał się jego cechą narodową. Opieka Najświętszej Maryi Panny, Wielkiej Pani Węgrów, której wasz naród tylekroć doświadczył w ciągu swych dziejów, niech w tym nowym tysiącleciu towarzyszy waszym zwierzchnikom kościelnym, przywódcom państwowym i całej waszej ojczyźnie na drogach rozwoju, postępu, chrześcijańskich cnót, solidarności i pokoju!

Madonna była i jest dla Węgrów, nie tylko symbolem religijnym, ale także narodowym. Pierwszy chrześcijański władca Węgier Święty Stefan, powierzył jej opiekę nad krajem w czasie swojej koronacji (1001 r.). Oddanie Matce Boskiej łączy naród polski i węgierski.

Władca, który na pierwszym miejscu stawiał Maryję

W 1467 r. król Węgier Maciej Korwin zreformował system monetarny kraju. Jeden złoty floren miał równać się odtąd 100 srebrnym denarom. Król zrezygnował z przedstawienia na nowych monetach własnej podobizny. Rozkazał oddać na nich cześć Madonnie z Dzieciątkiem Jezus.

Lata rządów Macieja Korwina (1458-1490), to okres największej świetności gospodarczej i politycznej Węgier. W skład królestwa wchodziły wtedy ziemie, które obecnie są częścią Chorwacji, Słowacji, Rumunii i Czech.

Legendarna mennica

Do dyspozycji monarchy były bogate w srebro i złoto kopalnie znajdujące się na terenie dzisiejszej Słowacji. Miejscowość Kremnica była centrum górniczego regionu, ulokowano w niej prężnie działającą mennicę. Wartkie szlaki handlowe łączyły Kremnicę z Wenecją i Florencją. W stronę Włoch wędrowały ładunki złota i srebra. Do Europy Środkowej przewożono dobra luksusowe, renesansowe księgi, jedwabne tkaniny, rzeczy piękne i niecodzienne. Napływały również idee, tworząc jeden spójny chrześcijański świat.

Właśnie w Kremnicy wybito unikalne srebrne denary z wizerunkiem Madonny piastującej Dzieciątko Jezus. Mennica działa nieprzerwanie od 1328 r. do dziś - jest jedną z najstarszych mennic świata!

Dostępność monet jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Specyfikacja
Emitent:
Królestwo Węgier
Władca:
Maciej Korwin
Nominał:
denar
Lata emisji::
1468-1490
Stan zachowania:
bardzo piękny
Metal:
srebro
Masa:
ok. 0,5 g
Średnica:
ok. 15 mm

Tak, chcę skorzystać z tej specjalnej propozycji. Proszę o przesłanie srebrnego denara przedstawiającego Madonnę z Dzieciątkiem Jezus w cenie jedynie 350 zł, dostawa GRATIS! Przesyłka płatna za pobraniem u doręczyciela lub mogę wybrać również szybką płatność elektroniczną.

Mam 14 dni na zapoznanie się z tą monetą – przysługuje mi pełne prawo do zwrotu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już produktu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki z zestawem pokrywa zamawiający.

Nie ponoszę żadnego ryzyka – zakup ten nie wiąże się z dalszymi zobowiązaniami. Zamówienie obejmuje tylko opisany numizmat w bardzo pięknym stanie zachowania. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. 

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.