Oficjalna srebrna moneta ku czci najważniejszego prezydenta Ameryki! - zobacz!

Koszyk: 0 pozycji
Regulamin
środa, 08 lutego 2012 11:15

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.skarbnicanarodowa.pl prowadzony jest przez Skarbnicę Narodową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000241299, posiadającą numer NIP: 527-234-83-37, REGON: 140159953, kapitał zakładowy: 50.000 złotych.

 

1. Definicje:

Kolekcjoner – osoba zamawiająca produkty będące w ofercie Skarbnicy Narodowej,

Produkt – każdy towar znajdujący się w ofercie Skarbnicy Narodowej w szczególności monety, medale i inne numizmaty oraz akcesoria numizmatyczne

Produkt pojedynczy – medal, moneta lub inny produkt oferowany przez Skarbnicę Narodową pojedynczo lub w gotowym zestawie,

Kolekcja otwarta – kolekcja bez określonej w chwili emisji ilości elementów,

Kolekcja zamknięta – kolekcja składająca się z określonej w chwili emisji ilości elementów,

 

2. Postanowienia ogólne:

Skarbnica Narodowa prowadzi w swoim sklepie internetowym sprzedaż detaliczną. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet, pocztą oraz telefonicznie.
Rejestracja konta bądź złożenie zamówienia przez Kolekcjonera jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

3. Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez Skarbnicę Narodową w celach realizacji rezerwacji i bezpośredniego informowania o innych usługach lub produktach Skarbnicy Narodowej. Kolekcjoner ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Skarbnica Narodowa jest administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

Przesyłanie przez Skarbnicę Narodową korespondencji handlowej i marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności SMS-em lub na adres poczty elektronicznej Kolekcjonera), wymaga odrębnej zgody Kolekcjonera wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

Skarbnica Narodowa informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Skarbnicy Narodowej używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Kolekcjonera, które pomagają dostosowywać treści do indywidualnych preferencji Kolekcjonerów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Skarbnicy Narodowej. Kolekcjoner może w każdej chwili zablokować generowanie plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Skarbnica Narodowa informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze sklepu internetowego Skarbnicy Narodowej może być utrudnione.

 

4. Składanie zamówień:

Każde składane przez Kolekcjonera zamówienie dotyczy kupna albo pojedynczego produktu albo kolekcji. Informacja czy dany produkt jest elementem kolekcji czy produktem pojedynczym znajduje się w opisie szczegółowym każdego produktu.

A. Zamówienie pojedynczego produktu:
Zakup pojedyńczego produktu nie jest w żaden sposób uzależniony od zawarcia umowy dotyczącej kupna produktów z innych kolekcji.

Skarbnica Narodowa nie wiąże wykonania swojego zobowiązania wynikającego z dokonania przez Kolekcjonera zamówienia pojedynczego produktu z koniecznością zamówienia przez Kolekcjonera produktów z innych kolekcji.

B. Zamówienie kolekcji:

Rezerwacja kolekcji odbywa się poprzez zamówienie pierwszego produktu z danej kolekcji. Zamówienie to upoważnia Kolekcjonera do otrzymywania pozostałych produktów z danej kolekcji w formie regularnej subskrypcji bez zobowiązań.

Każdy kolejny produkt z kolekcji jest przesyłany do Kolekcjonera regularnie zgodnie z informacjami podanymi w danej ofercie. Można go odesłać w ciągu 14 dni od momentu otrzymania. W każdej chwili można zrezygnować z dalszego zbierania kolekcji informując o rezygnacji Skarbnicę Narodową za pomocą infolinii, faksem, listownie bądź pocztą elektroniczną.

 

Pierwszy produkt w kolekcji jest płatny przy odbiorze od listonosza lub kuriera, bądź za pomocą płatności elektronicznych. Forma przesyłki i płatności pozostałych produktów w kolekcji podana jest każdorazowo przy warunkach rezerwacji danej kolekcji.

Złożone zamówienie jest zatwierdzane i realizowane (w zależności od ilości nadesłanych zamówień i ilości dostępnych produktów decyduje kolejność nadesłania zamówienia) przez Skarbnicę Narodową. Do każdego zamówienia dołączony jest rachunek. Po dodatkowej kontroli jakości zamówiony produkt jest starannie pakowany i wysyłany na adres wskazany przez Kolekcjonera.

Składając zamówienie po raz pierwszy w Skarbnicy Narodowej Kolekcjonerowi zostaje założone konto ułatwiające dokonywanie kolejnych zakupów.

 

5. Dostarczenie zamówionego produktu:

Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Skarbnica Narodowa realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Skarbnicy Narodowej. W przypadku niedostępności części produktów realizowane są zamówienia produktów dostępnych.

W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Skarbnicy Narodowej) i braku możliwości realizacji zamówienia Kolekcjonera, Skarbnica Narodowa ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym informuje Kolekcjonera. W tym przypadku kwota przedpłaty dokonanej przez Kolekcjonera podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Skarbnica Narodowa może równocześnie zaproponować Kolekcjonerowi inny, mogący go zainteresować produkt.

 

6. Zasady zapłaty ceny:

Zamówione produkty są przesyłane do Kolekcjonera listem, listem z zadeklarowaną wartością, lub przesyłką kurierską. Przesyłki produktów pojedynczych co do zasady są płatne za pobraniem przy odbiorze, bądź za pomocą płatności elektronicznych. Istnieje możliwość zmiany formy płatności poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Skarbnicy Narodowej.

W przypadku kolekcji, pierwsza przesyłka z pierwszym produktem z kolekcji jest płatna za pobraniem przy odbiorze, bądź za pomocą płatności elektronicznych. Dla wygody Kolekcjonera kolejne produkty z kolekcji co do zasady płatne są na podstawie rachunku dołączonego do przesyłki w ciągu 21 dni od momentu wystawienia rachunku.

Kolekcjoner ponosi koszty dostawy produktów określone w szczegółowym opisie produktu oraz w formularzu zamówienia.

 

7. Zmiana cen:

W przypadku zmiany ceny produktów w zarezerwowanych kolekcjach, Skarbnica Narodowa wysyła do Kolekcjonera stosowne pismo informujące o podwyżce.
Wprowadzona przez Skarbnicę Narodową zmiana ceny może być przyczyną odstąpienia Kolekcjonera od umowy.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy:

Kolekcjoner może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
Niezależnie od powyższego, Kolekcjoner może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z otrzymywania kolejnych przesyłek z zarezerwowanej kolekcji.

W celu odstąpienia od umowy lub rezygnacji z kolekcji należy złożyć (listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W sytuacji odstąpienia od umowy, Skarbnica Narodowa zwraca Kolekcjonerowi cenę zwracanego i zapłaconego wczesniej produktu.

 

9. Procedura reklamacyjna:

Skarbnica Narodowa odpowiada wobec Kolekcjonera, jeżeli zamówiony produkt w chwili jego otrzymania przez Kolekcjonera jest niezgodny z umową (wadliwy); w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania produktu domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Jeżeli zamówiony produkt jest wadliwy, Kolekcjoner może żądać nieodpłatnej wymiany go na nowy. Jeżeli wymiana wadliwego produktu na nowy jest niemożliwa (w szczególności: produkt już nie jest dostępny), Kolekcjoner może domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Produkt wadliwy należy odesłać na koszt Skarbnicy Narodowej na adres Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.Przed Odesłaniem towaru wadliwego prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta. Jeżeli Skarbnica Narodowa nie ustosunkowała się do żądania wymiany produktu na nowy w terminie 14 dni, uważa się, że uznała je za uzasadnione. Skarbnica Narodowa ponosi koszty dostarczenia Kolekcjonerowi nowego produktu.

Kontakt do Biura Obsługi Klienta Skarbnicy Narodowej:
Telefon: 801 811 800 lub z telefonów komórkowych 22 44-55-999.
Biuro jest czynne w godzinach: poniedziałek - czwartek - od 9:00 do 17:00; w piątek w godzinach od 9:00 do 15:00.
Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

10. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.skarbnicanarodowa.pl.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 
14-dniowe prawo zwrotuMają Państwo możliwość zapoznać się z zamówionym produktem przed finalnym zakupem.Gwaranzja jakościDzięki kontroli ekspertów mają Państwo pewność, że zakupione produkty są autentyczne.Gwarancja autentycznościKażda zamówiona emisja przed wysyłką jest starannie kontrolowana pod względem jakości.
Członkowie grupy Samlerhuset BV
Płatności on-line