Polonia symbolizowała majestat Królestwa Polskiego. W czasach zaborów wiązano ją z wrogim uciskiem i ruchem narodowowyzwoleńczym. Sztuka XIX i XX w. szczególnie często ukazywała jej wizerunek w tym świetle. Do najsłynniejszych wyobrażeń należy obraz Jana Matejki Polonia – Rok 1863, znany też pod tytułem Zakuwana Polska. Przywołuje on ciężki los ojczyzny w latach następujących po upadku powstania listopadowego.

Triumfalne i radosne wyobrażenia Polonii często pojawiały się we wczesnym okresie niepodległości. Jedna z nich, mylnie brana za portret królowej Jadwigi, zdobiła w dwudziestoleciu międzywojennym srebrne polskie monety obiegowe.

Awers medalu "Polonia"  przedstawia otoczoną wiązką promieni postać Polonii z gałązką oliwną i tarczą z polskim godłem narodowym. Spogląda na nią siedzący dumny orzeł. Ponad nimi widoczne są słowa „POLONIA MATER NOSTRA EST” („Matką naszą Polska”). Na rewersie widoczny jest Orzeł Biały obramowany przez stylizowane husarskie skrzydła, a pod godłem znajduje się monogram „RP”, oznaczający Rzeczpospolitą Polską.

Jubileuszowa emisja "Polonia" wybita została:

  • w unikatowej technologii - bicie stemplem odwróconym
  • w 1 uncji czystego srebra 999/1000
  • z zachowaniem ścisłego reżimu limitacji - jedynie 1000 egzemplarzy dostępnych na cały świat

Skarbnica Narodowa jest wyłącznym dystrybutorem medalu "Polonia" wybitego w technologii odwróconego stempla lustrzanego.

Certyfikat Autentyczności i pudełko kolekcjonerskie do każdego numizmatu - GRATIS.

Specyfikacja
Metal:
Srebro 999/1000
Jakość:
Najwyższa mennicza - odwrócony stempel lustrzany
Waga:
1 uncja (31,10 g)
Średnica:
39 mm
Kraj emisji:
Polska
Rok emisji:
2019
Limitacja:
1000