"MY, PIERWSZA BRYGADA"
- ulubiona pieśń Józefa Piłsudskiego

Pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, należy do kanonu polskich pieśni patriotycznych. Jej tekst powstał w 1917 r. W dwudziestoleciu międzywojennym pieśń uznawano za hymn Wojska Polskiego. Od 2007 r. utwór jest pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego. Medal upamiętniający tą wspaniałą pieśń to jeden z 5 wchodzących w skład zestawu "Polskie Pieśni Narodowe".

W podziękowaniu za to, że są Państwo z nami oferujemy pierwszy egzemplarz z aż 50% rabatem! Już teraz medal "My, Pierwsza Brygada" mogą Państwo zamówić w cenie 59,50 zł (zamiast ceny regularnej 119 zł). Koszt pakowania i przesyłki to tylko 12,95 zł.

Najważniejsze polskie pieśni patriotyczne

"Polskie Pieśni Narodowe" to wyjątkowy zestaw medali, zainspirowany patriotycznymi pieśniami, które w ciągu stuleci stały się częścią polskiej tożsamości narodowej i ważnym nośnikiem historycznej tradycji.

Każdy numizmat z serii uszlachetniony jest czystym srebrem (próba 999/1000) i selektywnie platerowany 24-karatowym złotem

Wszystkie medale mają wspólny awers, który przedstawia orła w koronie na tle zapisu nutowego "Mazurka Dąbrowskiego". W otoku odczytać można napis: "Polskie Pieśni Narodowe". Na rewersach numizmatów upamiętniono jedne z najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych. Poza utworem "My, Pierwsza Brygada" są to: "Rota", "Bogurodzica", "Gaude Mater Polonia", "Boże, coś Polskę".


NOWOROCZNA NIESPODZIANKA!

Medal "Mazurek Dąbrowskiego" i folder kolekcjonerski GRATIS


Gwarancja stałej ceny 

Gwarantujemy stałą cenę numizmatów - wszystkie motywy od drugiej przesyłki kosztują tyle samo - tj. 119 zł za jeden egzemplarz + 12,95 zł koszt pakowania i przesyłki.

Bezpieczeństwo kolekcjonowania!

Zakupy w Skarbnicy Narodowej są bezpieczne - przesyłki będą dostarczane do skrzynki pocztowej. Gwarantujemy prawo zwrotu każdego medalu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oraz zwrot kosztów jego zakupu.

Tylko dla Kolekcjonerów serii wyjątkowe akcesoria w prezencie

W trakcie trwania kolekcji "Polskie Pieśni Narodowe" otrzymają Państwo w prezencie:

  • Folder kolekcjonerski z 1. przesyłką
  • Medal "Mazurek Dąbrowskiego" z 2. przesyłką
  • Certyfikat do każdej emisji z serii potwierdzający jej autentyczność
  • Ochronną kapsułę do bezpiecznego przechowywania numizmatu
  • Dokładny opis dołączony do każdego medalu opracowany przez eksperta i historyka
  • Świadectwo Własności kolekcji wysyłane wraz z ostatnią przesyłką
Specyfikacja
Stan zachowania:
menniczy
Stempel:
lustrzany
Metal:
miedzionikiel
Masa:
26 g
Średnica:
40 mm
Platerowanie:
srebro 999/1000 i złoto 999/1000

MY, PIERWSZA BRYGADA

Pieśń I Brygady Legionów Polskich wiąże się nierozerwalnie z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego. Jej tekst powstał w 1917 r. Został napisany przez płk Andrzeja Hałacińskiego i legionistę Tadeusza Biernackiego. Muzykę skomponował kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, walczący od 1914 r. u boku Piłsudskiego, kapelmistrz orkiestry I Brygady Legionów Polskich. W dwudziestoleciu międzywojennym pieśń uznawano za hymn Wojska Polskiego. Od 2007 r. utwór "My, Pierwsza Brygada" jest pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego, wykonywaną podczas uroczystości wojskowych organizowanych przez siły zbrojne

ROTA

"Rota" autorstwa Marii Konopnickiej powstała jako wyraz protestu przeciwko germanizacji w zaborze pruskim. Po raz pierwszy została podana drukiem w "Gwiazdce Cieszyńskiej" 7 listopada 1908 r. i dedykowana Polakom mieszkającym na Śląsku dla podniesienia ich na duchu. W 1910 r. Feliks Nowowiejski skomponował muzykę do "Roty". Utwór szczególnie chętnie wykonywano podczas powstań w Wielkopolsce i na Śląsku. Po odzyskaniu niepodległości rozważano możliwość ustanowienia pieśni hymnem narodowym. Ostatecznie pomysł upadł.

BOGURODZICA

"Bogurodzica" to średniowieczna pieśń religijna i najstarszy polski tekst poetycki zachowany wraz z melodią. Miejsce i data powstania dzieła są od lat przedmiotem dyskusji badaczy. Pierwszy zachowany tekst pieśni pochodzi z ok. 1407 r. i znajduje się w rękopisie kazań ks. Macieja z Grochowa, wikariusza kościoła w Kcyni w diecezji gnieźnieńskiej. "Bogurodzica" po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1506 r. w "Statutach Łaskiego". Pieśń składa się z próśb modlitewnych. Do dwóch pierwszych zwrotek, chronologicznie najstarszych, stopniowo dopisywano kolejne części. Kronikarz Jan Długosz określił "Bogurodzicę" mianem "carmen patrium" czyli uroczystej pieśni ojczyźnianej.

GAUDE MATER POLONIA

Pieśń "Gaude Mater Polonia" to jedno z arcydzieł muzycznych kultury narodowej. Powstała w 1253 r. jako tzw. oficjum brewiarzowe, czyli hymn o św. Stanisławie w związku z jego kanonizacją. Stanowiła wyraz największej czci dla wyniesionego na ołtarze patrona Polski. Autorem słów i muzyki był dominikanin Wincenty z Kielczy (lub z Kielc). Tematem utworu jest spór biskupa z królem Bolesławem Śmiałym, jego męczeństwo oraz pośmiertne cuda. W czasach ostatnich Piastów uznawano go za hymn narodowy. Był nie tylko modlitwą, ale i pieśnią dziękczynną śpiewaną po zwycięskich bitwach.

BOŻE, COŚ POLSKĘ

Autorem tekstu był Alojzy Feliński, adiutant Tadeusza Kościuszki. W 1816 r. ułożył hymn na cześć Aleksandra I cara i jednocześnie króla polskiego, zakończony słowami: "Naszego króla zachowaj nam Panie!". Muzykę skomponował Jan Nepomucen Kraszewski. Utwór wywołał wiele kontrowersji. W 1817 r. Antoni Górecki wydał swoją wersję dzieła pod wymownym tytułem "Hymn do Boga o zachowanie wolności". Pieśń zyskała popularność i ulegała stopniowym modyfikacjom. Słowa odnoszące się do cara szybko zmieniono na "Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie". Tym samym utwór ten stał się wyrazem narodowego oporu. Pierwotną muzykę zastąpiono melodią pieśni religijnej "Serdeczna Matko". Współcześnie ostatni wers refrenu brzmi "Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!".

Tak, zamawiam kolekcję medali "Polskie Pieśni Narodowe”. W celu zapoznania się przez 14 dni z pierwszym uszlachetnionym czystym srebrem i złotem medalem "My, Pierwsza Brygada", zamawiam go, w preferencyjnej cenie 59,50 zł plus 12,95 zł koszt pakowania i przesyłki.

Pozostałe 4 medale z tej kolekcji będę otrzymywać w ok. miesięcznych odstępach, każdy w cenie regularnej 119 zł (łączna cena tych 4 medali to 476 zł). Do każdej przesyłki zostanie doliczony koszt pakowania i przesyłki 12,95 zł.

Kolejne medale z kolekcji są płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura jest dołączona do każdej przesyłki z medalem z kolekcji "Polskie Pieśni Narodowe". Kolekcjonowanie mogę przerwać w każdym momencie – wystarczy, że poinformuję o tym Skarbnicę Narodową. Mam 14 dni na zapoznanie się z każdym medalem. Przysługuje mi pełne prawo do zwrotu medalu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu medalu. W przypadku odesłania opłaconego już medalu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki pokrywa zamawiający.

Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Numizmaty będą wysyłane w menniczym stanie zachowania.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu.

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką, wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.