MEDAL Z OKAZJI BEATYFIKACJI MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ
PAMIĄTKOWA EMISJA PLATEROWANA 24-KARATOWYM ZŁOTEM

12 września 2021 roku do grona błogosławionych dołączy Matka Elżbieta Róża Czacka. „Niewidoma matka niewidomych” zostanie wyniesiona na ołtarze wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Z tej okazji Skarbnica Narodowa przygotowała cenną pamiątkę - medal platerowany czystym złotem, wybity w najwyższej jakości menniczej, stemplem lustrzanym. Emisję charakteryzuje:

  • imponująca precyzja i piękno wykonania
  • uszlachetnienie czystym, 24-karatowym złotem
  • ścisła światowa limitacja

Numizmat ukazuje Matkę Elżbietę na tle klasztoru Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach oraz symboliczny alfabet Braille’a .

Na rewersie medalu widnieje fragment „Litanii do Wszystkich Świętych”. Anioł, lew, byk i orzeł to symbole czterech Ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. W dolnej partii medalu znajduje się monogram pierwszych liter greckiego imienia Chrystus, X (chi) i P (rho).

Do bezpiecznej i efektownej prezentacji tego numizmatu służy specjalna welwetowa sakiewka. 

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina).
Kiedy w wieku 22 lat straciła wzrok, podjęła decyzję, że swoje życie ofiaruje innym niewidomym. Przez kolejne lata starała się dostosować do funkcjonowania w nowych warunkach swej niepełnosprawnościOpanowała alfabet Braille'a, poznała też osiągnięcia nauki o niewidomych.

Po latach rozpoczęła drogę życia zakonnego. Utworzyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba osobom niewidomym. Stworzyła  ośrodek szkolno – wychowawczy dla niewidomych w Laskach - miejsce szczególne nie tylko ze względu na wymiar edukacyjny, ale również duchowy.

Matka Elżbieta zmarła 15 maja 1961 roku. W 1987 roku Kardynał Józef Glemp otworzył proces beatyfikacyjny. Za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o heroiczności jej życia i cnót. Pod koniec 2020 roku papież upoważnił kongregację do wydania dekretu dotyczącego autentyczności cudu za wstawiennictwem Matki Elżbiety Róży Czackiej.

 

Specyfikacja
Metal:
Stop platerowany 24-karatowym złotem
Jakość:
Najwyższa - stempel lustrzany
Waga:
16 g
Średnica:
34 mm
Kraj emisji:
Polska
Limitacja:
5000 egzemplarzy na świecie

Tak, chcę skorzystać z wyjątkowej oferty. Proszę o przesłanie platerowanego czystym złotem medalu "Błogosławiona Matka Elżbieta Róża Czacka" w cenie 99 zł (+ 11,95 zł koszty pakowania i przesyłki). Zakup nie wiąże się z dalszymi zobowiązaniami. Zamówienie obejmuje tylko opisany produkt.

Mam 14 dni na zapoznanie się z tym produktem – przysługuje mi pełne prawo do zwrotu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów jego zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już produktu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki pokrywa zamawiający.

Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży. Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.