Tysiącletnia moneta z brązu z cudownym wizerunkiem Jezusa Chrystusa Pantokratora

Ręcznie zdobiona złotem płatkowym ikona,
odzwierciedlająca święty wizerunek z monety – W ZESTAWIE!

Według starożytnych bizantyjskich podań Chrystus, modląc się w ogrójcu, otarł z twarzy krwawy pot. Mandylion to greckie słowo, którym nazywano ręcznik lub płótno. Na mandylionie z ogrójca pozostał wizerunek twarzy Jezusa, stał się on świętą relikwią.

Wizerunek ten wziął w posiadanie Jego uczeń - Juda Tadeusz, który wyruszył z nim do Edessy, aby ofiarować go monarsze tego miasta - Abgarowi, chorującemu na trąd. Gdy Juda Tadeusz dotarł do Edessy, światłość bijąca z materiału oślepiła władcę miasta, który natychmiast ozdrowiał. Juda Tadeusz uzdrowił również wielu innych mieszkańców Edessy oraz ochrzcił Abgara.

Święta relikwia w 944 roku trafiła w ręce bizantyjskich cesarzy. Z przeniesienia mandylionu do miasta uczyniono wielkie państwowe święto. W miejskich bramach święty mandylion podjął Cesarz Roman Lekapen. Wizerunkowi Zbawiciela zawierzono pomyślność miasta. Od tamtego czasu władcy cesarstwa chętnie rezygnowali z przedstawiania swoich podobizn na monetach, zastępując je wizerunkiem Jezusa. Wierzyli, że tylko on jest prawdziwym i jedynym władcą na świecie, królem królów.

Wizerunek z chusty (mandylionu), posłużył za wzór dla wizerunku na monetach. Mieszkańcy Bizancjum kupowali za nie chleb. Wierzono, że jeśli w domu jest taka moneta, będzie panował w nim spokój i dostatek. Na awersie emisji przedstawiono cudowny wizerunek Chrystusa Pantokratora. Napis na rewersie głosi po grecku „+IҺSЧS / XRISTЧS / bASILЄЧ / bΑSILЄ” - „Jezus Chrystus Król Królów”.

  • Starożytna moneta bita około tysiąca lat temu
  • Cudowny wizerunek Jezusa Chrystusa Króla Królów, zapewniający według dawnych podań spokój i dobrobyt w domu
  • Elegancka ramka do prezentacji monety
  • Certyfikat potwierdzający autentyczność historycznej emisji

Dodatkowo do monety dołączona jest ikona z wizerunkiem Chrystusa, która została ręcznie ozdobiona najwyższej jakości złotem płatkowym!

Specyfikacja
Emitent:
Cesarstwo Bizantyńskie
Lata emisji:
X-XI wiek
Stan zachowania:
bardzo piękny
Metal:
brąz
Nominał:
follis
Masa:
ok. 6,6 g
Średnica:
ok. 23,5 mm

Tak, chcę skorzystać z tej specjalnej propozycji. Proszę o przesłanie mi bizantyjskiej monety z cudownym wizerunkiem Chrystusa Pankreatora oraz ikony gratis w cenie 890 zł (+ koszty przesyłki 11,95 zł). Przesyłka płatna za pobraniem u doręczyciela lub mogę wybrać również szybką płatność elektroniczną.

Mam 14 dni na zapoznanie się z tą monetą – przysługuje mi pełne prawo do zwrotu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już produktu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki z zestawem pokrywa zamawiający.

Nie ponoszę żadnego ryzyka – zakup ten nie wiąże się z dalszymi zobowiązaniami. Zamówienie obejmuje tylko opisany numizmat w bardzo pięknym stanie zachowania oraz ikonę gratis. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminem sklepu.

Przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. 

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.