Tysiącletnia moneta z brązu z cudownym wizerunkiem Jezusa Chrystusa Pantokratora!

Według podań Chrystus, modląc się w ogrójcu, otarł z twarzy krwawy pot. W ten sposób powstał mandylion - mały ręcznik z odciśniętym wizerunkiem twarzy Jezusa. Jest to najsłynniejsze wyobrażenie Chrystusa – niezwykle cenione, gdyż „nieuczynione ludzkimi rękami”!

Mandylion wziął w posiadanie Jego uczeń Juda Tadeusz. Wyruszył z nim do Edessy, aby ofiarować go monarsze tego miasta - Abgarowi, chorującemu na trąd. Światłość bijąca z materiału oślepiła władcę, który ozdrowiał. W 944 r. święta relikwia trafiła w ręce bizantyjskich cesarzy. Z przeniesienia jej do miasta uczyniono wielkie państwowe święto. Od tamtego czasu władcy cesarstwa chętnie rezygnowali z umieszczania swoich portretów na monetach, zastępując je wizerunkiem Jezusa. Wierzyli, że jest on jedynym władcą na świecie, królem królów.

Podobizna z chusty posłużyła za wzór dla wizerunku wybitego na monetach. Mieszkańcy Bizancjum kupowali za nie chleb. Wierzono, że jeśli w domu jest moneta z Jezusem, będzie panował w nim spokój i dostatek.

Na awersie emisji przedstawiono cudowny wizerunek Chrystusa Pantokratora. Napis na rewersie głosi po grecku „+IҺSЧS / XRISTЧS / bASILЄЧ / bΑSILЄ” - „Jezus Chrystus Król Królów”.

Ta wyjątkowa moneta to:

  • Średniowieczny pieniądz sprzed tysiąca lat
  • Okazała średnica ok. 23,5 mm
  • Cudowny wizerunek Jezusa Chrystusa, króla królów, zapewniający według dawnych podań spokój i dobrobyt w domu 

Do prezentacji tej pięknej emisji służy elegancka ramka oraz nowoczesna kapsuła membranowa. 

Zestaw z ręcznie zdobioną złotem płatkowym ikoną!

Dołączona do zestawu ikona jest owocem tysiącletniej tradycji odtwarzania mandylionuWykonano ją w Polsce na prawdziwej desce olchowej przy użyciu unikalnej technologii nanoszenia obrazu na drewno. To właśnie ona pozwoliła na tak wierne odtworzenie świętego wizerunku Zbawiciela. Widoczne tło to ręcznie nałożone złoto płatkowe!

Autentyczność zestawu składającego się z historycznej monety i ikony potwierdza Certyfikat Skarbnicy Narodowej.

 

Specyfikacja
Emitent:
Cesarstwo Bizantyńskie
Lata emisji:
X-XI wiek
Stan zachowania:
bardzo piękny
Metal:
brąz
Nominał:
follis
Masa:
ok. 6,6 g
Średnica:
ok. 23,5 mm
Wymiary ikony:
120 mm x 100 mm x 18 mm

Tak, zamawiam autentyczny bizantyjski follis wraz z ikoną i Certyfikatem Autentyczności w cenie 890 zł (+12,95 zł koszt pakowania i przesyłki). Zamówienie obejmuje tylko opisaną monetę wraz z ikoną. Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przyjęcia oferty. Numizmat zostanie wysłany w bardzo pięknym stanie zachowania. 

Przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Wraz z przesyłką dostarczony zostanie wzór odstąpienia od umowy. 

Zwrotu przesyłki należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (zwrot na koszt zamawiającego). W przypadku odesłania opłaconego już numizmatu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej listownie, telefonicznie lub emailem. Procedura rozpatrywania reklamacji znajduje się w Regulaminie sklepu.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.