Srebnry denar został wybity za panowania cesarza Kommodusa (na tronie 180-192 n.e.), który panował u schyłku złotego okresu pokoju w dziejach Rzymu, a jego rządy były czasem terroru i okrucieństwa, o czym opowiada nagrodzony pięcioma Oskarami film "Gladiator" Ridleya Scotta.

Awers monety przedstawia portret cesarza Kommodusa. Rewersy różnią się między sobą i mogą ukazywać, np. Minerwę – boginię mądrości, sztuki i literatury, Liberalitas – uosobienie hojności i łaskawości, Marsa – boga wojny czy Salus – uosobienie zdrowia i bezpieczeństwa.

Moneta została wybita w srebrze i dostępna jest w bardzo pięknym stanie zachowania. Monety rzymskie były wybijane z tzw. srebra bilonowego. Otrzymywanie czystego kruszcu ze skał i osadów było wówczas technologicznie niemożliwe. Skały srebronośne rozłupywano ręcznie, dlatego każdy z denarów cesarza Kommodusa jest jedyny w swoim rodzaju i może różnić się średnicą i wagą (średnica ok. 18 mm, waga ok 3 g).

Autentyczność monety gwarantuje Certyfikat Skarbnicy Narodowej. Do przechowywania przeznaczone jest specjalnie zaprojektowane pudełko kolekcjonerskie

  • Oryginalna moneta Cesarstwa Rzymskiego
  • Cenna emisja sprzed blisko 2000 lat
  • Każda emisja jedyna w swoim rodzaju

Specyfikacja
Metal:
Srebro
Stan zachowania:
Bardzo piękny
Waga:
ok. 3 g
Średnica:
ok. 18 mm
Lata panowania:
180-192 n.e.
Władca:
Cesarz Kommodus

System monetarny Cesarstwa Rzymskiego składał się z monet złotych, srebrnych i brązowych. Najważniejszą monetą był złoty aureus, a po nim srebrny denar.

Denary z czasów Marka Aureliusza i jego syna Kommodusa charakteryzowały się pięknym wykonaniem, wysoką zawartością srebra w granicach 76% i wagą ok. 3 g. 

Numizmaty pozostawały ważnym narzędziem propagandy. Na ich awersach w okresie cesarstwa przedstawiano głowę lub popiersie cesarza, jako tego, któremu przysługiwało prawo bicia numizmatów. Skronie władcy zdobił wieniec laurowy, symbol nieśmiertelnej chwały, a dookoła widniała tytulatura.

Oprócz imienia pojawiały się zwyczajowe określenia władcy jako imperatora, augusta, ojca ojczyzny czy najwyższego kapłana. Cesarza ukazywano w sposób naturalistyczny, co potwierdzało zdolności rytowników i dowodziło wysokiego poziomu zaawansowania sztuki menniczej. Wedle tego wzorca denary wybijał także cesarz Kommodus.

Dużą różnorodnością charakteryzowały się rewersy. Widniały na nich wyobrażenia m.in.: bóstw rzymskich, cesarzy, personifikacji, elementy uzbrojenia czy budowle.

Cesarza na rewersie ukazywano w postaci stojącej. Nosił zbroję, pojawiał się z atrybutami boskości lub jako najwyższy kapłan składający ofiarę. Niekiedy przybierał postać Herkulesa z maczugą, ściskającego dłoń Afryce lub jako Pax zaprowadzał pokój. Wszystko dla podkreślenia jego wyjątkowej pozycji suwerena i nimbu boskości, który go otaczał.

Tak, chcę skorzystać z wyjątkowej oferty. Proszę o przesłanie oryginalnej srebrnej monety cesarza Kommodusa wraz z Certyfikatem i pudełkiem kolekcjonerskim w cenie 850 zł (+ 11,95 zł koszty pakowania i przesyłki). Zakup nie wiąże się z dalszymi zobowiązaniami. Zamówienie obejmuje tylko opisany produkt.

Mam 14 dni na zapoznanie się z tym produktem – przysługuje mi pełne prawo do zwrotu w tym okresie oraz do otrzymania zwrotu kosztów jego zakupu. W przypadku odesłania opłaconego już produktu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu przesyłki pokrywa zamawiający.

Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Reklamacje można zgłaszać w siedzibie Skarbnicy Narodowej. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży. Przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Skarbnicę Narodową pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście, używając dostarczonego wraz z przesyłką wzoru odstąpienia od umowy. Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

Składając zamówienie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego postanowienia.