Władysław Jagiełło zapoczątkował dynastię królów, którzy wprowadzili Polskę w jej złoty wiek. Jednak nad naszym pieniądzem za jego panowania zawisły czarne chmury.

Przywódcy ruchu narodowowyzwoleńczego rekrutowali się ze wszystkich części politycznego spektrum. Byli wśród nich konserwatyści i socjaldemokraci, zwolennicy współpracy z Rosją i Niemcami. Ich poglądy, osobowości i konflikty ukształtowały odrodzoną Polskę.

Produkcja monet to złożony, wieloetapowy proces – symfonia rozpisana na orkiestrę potężnych maszyn i precyzyjnych, filigranowych wręcz urządzeń. Przyjrzyjmy się instrumentom, które grają w tym spektaklu najważniejsze partie.

Grosz przybył nad Wisłę razem z czeskimi wpływami w okresie rozbicia dzielnicowego, lecz w przeciwieństwie do nich zdołał zagrzać u nas miejsce. Na jego walorach poznał się Władysław Łokietek, ale to jego syn uczynił ten pieniądz podstawą polskiej gospodarki.