Droga do oficjalnego uznania Mazurka Dąbrowskiego jako naszego hymnu państwowego była długa i kręta. W konstytucji z 1921 roku od razu uregulowano sprawę godła i barw narodowych, lecz na wyjaśnienie kwestii hymnu trzeba było poczekać aż do 1927 roku.

W epoce rozdrobnienia feudalnego Polska rozpadła się na gromadę niezależnych państewek. Ponieważ każde z nich emitowało własne monety, ogromna jest różnorodność ówczesnych numizmatów. Wiele do życzenia pozostawia natomiast ich jakość...

O metalach i stopach metali ważnych z numizmatycznego punktu widzenia.

Najważniejsze narzędzie do wyrobu monet to stempel menniczy. Jakie są jego typy? I w jaki sposób stemple wpływają na wygląd numizmatów?